Organisasjon

Sterk satsing på fôreffektivitet

Kristin Malonæs

Administrerende direktør i Geno

kristin.malonaes@geno.no

 

 

Geno har ambisiøse mål om å utvikle en indeks for fôreffektivitet som skal slå ut på bunnlinja til eierne og gi økt konkurransekraft internasjonalt.

Økt fôreffektivitet vil slå ut både i bondens regnskap og i klimaregnskapet. Foto: Rasmus Lang-Ree

Genos misjon er å avle fram den mest bærekraftige og lønnsomme storferasen; NRF. Ei ku med god helse og fruktbarhet er i seg selv med på å styrke lønnsomhet og bærekraft i melkeproduksjonen. I forbindelse med landbrukets klimaplan har Geno forpliktet seg til å bidra i vårt avlsarbeid med en solid andel av utslippskuttene. Ifølge våre prognoser vil vi kunne bidra med en utslippsreduksjon på 1,325 millioner tonn CO2-ekvivalenter i perioden 2021 til 2030. Det er ambisiøse mål, men også oppnåelige!

Både økonomi og klima

Over 60 prosent av dette utslippskuttet forventer vi å oppnå gjennom å avle for økt fôreffektivitet. Kostnadene forbundet med fôr utgjør over 60 prosent av de variable kostnadene i melkeproduksjonen. Å avle for en mer fôreffektiv ku vil dermed både ha økonomiske og klimamessige effekter som vil være betydelige. Ledende genetikkselskaper i verden satser på å avle for fôreffektivitet, og de benytter ulike metoder for å få dette til. VikingGenetics, CRV og Alta Genetics er noen av våre konkurrenter som har dette høyt oppe i sitt avlsmål og som selger seg inn basert på en sunn og fôreffektiv besetning. Vi vet imidlertid at det å lykkes med å implementere fôrutnyttelse som egenskap i avlsarbeidet på melkekyr er regnet som et av de mest krevende områdene å lykkes med.

Finansiering på plass

Geno skal ha ambisiøse mål for vårt avlsarbeid, som gir gode resultater tilbake til våre eiere og kunder. Fôrutnyttelse er ikke vektlagt i dagens avlsarbeid, men skal vi fortsatt opprettholde en sterk og troverdig posisjon må vi utvikle en indeks for dette. For å avklare mulig offentlig støtte til et slikt løft, har vi søkt Innovasjon Norge og mottatt et tilsagn på 18,5 millioner kroner til å avle for ei frisk og produktiv ku som utnytter norske (grov)fôrressurser i størst mulig grad. Gode og sikre målinger på individuelt grovfôropptak er essensielt som en del av løsningen for å oppnå dette. Sammen med partnere har vi en ambisjon om å få på plass innsamling av slike data fra 1 000 kyr pr. år. Dette vil være tilstrekkelig for å gjøre genetiske analyser og beregne arvbarheter for den nye egenskapen. Lykkes vi med dette prosjektet, vil det ha store effekter på bunnlinjen for våre eiere. Vi skal holde dere oppdatert om avl for fôreffektivitet i kommende utgaver av Buskap!