Avl

Flere figurer i Geno avlsplan

I Geno avlsplan finnes det mange tall som avlsverdier, indekser, terskelnivåer, dyrenummer med mere. Vi har blitt utfordret på å bruke grafiske framstillinger og figurer som i større grad kan gi brukeren et visuelt uttrykk.

Anne Guro Larsgard

Avlskonsulent i Geno

anne.guro.larsgard@geno.no

Dette har vi gjort med å vise figurer som framstiller den avlsmessige utviklingen i besetningen, sammenlignet med den gjennomsnittlige utviklingen for hele NRF-populasjonen for åtte hovedegenskaper. Disse har vi fått positive tilbakemeldinger på, og med ønsker om at det skal bli flere slike. Vi har nå utvidet dette til å vise tilsvarende grafer for alle egenskapene som inngår i avlsarbeidet, inkludert alle eksteriørdetaljene. Grafene blir å finne under menypunktet ‘Statistikk’ som ligger til venstre i skjermbildet. Her ligger egenskapene gruppert på hovedegenskaper, og det er mulig å ekspandere disse gruppene for å se detaljegenskapene. Ved å klikke på figuren vises også tallmaterialet som ligger bak figurene.

Valg av sædtype på andre raser enn NRF

Det har nylig kommet ut en ny funksjon som gjør det mulig å velge sædtype på andre raser enn kun NRF. Det vil si at det er mulig å velge mellom vanlig, KJS (kjønnsseparert), SV (SpermVital) og embryo for andre melkeraser, gamle raser og kjøttferaser. Logikken er den samme som før. Det vil si at man selv må skrive inn oksealternativene, men det vil nå komme tydelig fram på avlsplanen hva slags sædtype man ønsker å bruke per dyr. Dette kommer også naturligvis med i bestillingslisten. Tidligere har det ikke vært mulig å velge sædtype, og alle har stått som «vanlig» sædtype i bestillingslisten. Denne funksjonen gjør det lettere å holde oversikt over hva en eventuelt har tenkt/eller har spesialbestilt, slik at man kan ha oversikt over hvilke dyr en ønsker å bruke de ulike sædtypene på.

Figur 2 viser hvordan det ser ut når en skal gjøre individvalg, og figur 3 viser hvordan valgene man gjør blir vist på forsiden av avlsplanen.

Figur 1: Avlsmessig utvikling

Figur 2. Individvalg

Figur 3. Visning av valgene