Fruktbarhet

Riktig bruk av SpermVital-sæd

SpermVital-sæd gjør tidspunktet for inseminasjon mer fleksibelt, men som ved bruk av konvensjonell sæd er riktig brunstobservasjon avgjørende for å oppnå god fruktbarhet.

Halldor Felde Berg

Veterinær i Geno

Med SpermVital-teknologien er spermiene immobilisert i en alginat-gel før dypfrysing. Det er vist at SpermVital-teknologien har en beskyttende effekt på spermiene mot skader som kan skje under nedfrysing, noe som har gitt en bedring i spermiekvalitet og lengre levetid etter tining enn i konvensjonelt prosessert sæd. Immobiliseringen av sædcellene i alginat-gel muliggjør en gradvis frigivelse av sædceller i børen over lengre tid etter inseminering.

Mer fleksibelt inseminasjonstidspunkt

Ved å forlenge tiden der levedyktige sædceller er til stede i børen, kan SpermVital-teknologien gjøre tidspunktet for inseminering mer fleksibelt i forhold til tiden for eggløsning og øke sannsynligheten for befruktning. Ved mistanke om at kua er i første del av brunsten, kan det være grunn til å bruke SpermVital-prosessert sæd og på den måten slippe å inseminere på nytt neste dag. Forskning har vist at enkeltinseminering med SpermVital etter synkronisering av kviger med fordel kan utføres tidlig og gi like god fruktbarhet som ved dobbeltinseminering med konvensjonell sæd.

Forsøk har påvist lik fruktbarhet ved inseminering til normal tid med SpermVital-sæd sammenlignet med standard prosessert sæd, selv ved redusert antall sædceller per insemineringsdose i SpermVital-sæden (forskningssammenheng). Følgelig kan bruk av SpermVital-sæd bidra til økt fleksibilitet i forbindelse med inseminering og økt kostnadseffektivitet gjennom forbedret fruktbarhet.

Inseminering med SpermVital-sæd

  • gir anledning til tidlig inseminering uten reduksjon i fruktbarhet

  • resulterer i minst like god fruktbarhet sammenlignet med ordinær sæd

  • muliggjør en reduksjon i antall insemineringer pr. brunst

  • muliggjør en reduksjon i antall insemineringer ved synkronisert brunst

  • kan bidra til en reduksjon i antall insemineringer i helger og på helligdager

  • utføres med standard insemineringsrutiner og utstyr (vi anbefaler tining ved 36-38°C i minimum 1 minutt; sæden insemineres så snart som mulig etter tining)