Reportasje

Lønnsomt løsdriftsprosjekt

Med god kombinasjon av gammelt og nytt har Lage Hjelset i Molde fått et moderne robotfjøs til ei kvote på 250 000 liter til en fornuftig pris.

Tekst og foto
Rasmus Lang-Ree

Heimigarden i Molde kommune i Møre og Romsdal

 • Wenche og Lage Hjelset

 • Marthe (19) og Even (18)

 • Totalt 270 dekar pluss 40 dekar beite (eid og leid)

 • Kvote på 158000 +88000 leid totalt 246000 liter

 • Avdrått 8 500 kg EKM–målet er 9–9 500 kg EKM

 • 25–30 årskyr

 • Usikkert om det blir plass til framfôring av oksene

 • Snørydding for kommunen

Aktuell for å bygge lønnsomt selv om det ikke er så stort [

Gården ligger flott til med utsikt over Fannefjorden.

Da Lage Hjelset tok over i 2006 var det et langbåsfjøs med 20 båsplasser fra 1977 på gården. I 2017 bygde Lage om et areal i låven der det tidligere hadde vært blant annet tre siloer, som nå ikke ble brukt til noe. Der ble det ombygd til en ungdyravdeling med seks binger, og det var egentlig suksessen med dette prosjektet som gjorde at tankene om å gjøre noe med båsfjøset begynte å svirre. Lars -Markus Svensson i Felleskjøpet ble kontaktet for et års tid siden, og både Tine og flere byggefirma ble etter hvert involvert. Men det var en stor hindring….

Suksessfaktorer på Heimigarden

 • God utnytting av eksisterende bygningsmasse

 • Påbygg både i bredde og lengde

 • Kreativ planprosess

 • Stor egeninnsats

 • Kort byggetid

En trafo til besvær

En trafostasjon bortenfor enden av fjøset hindret en utbygging av det eksisterende fjøset i lengderetningen. Opprinnelig fikk Lage presentert et tilbud på 3–400 000 kroner for flytting, men etter litt parlamentering kom prisen ned til mer akseptable 50 000. Dermed kunne fjøset forlenges med 14,5 meter i stedet for halvparten. Med tegninger gjort av FK og Tine i fellesskap ble søknad sendt Innovasjon Norge som ga et tilskudd på 2 millioner kroner (1,7 millioner pluss 300 000 kroner fordi det ble bygd i tre) av kostnadsrammen på 6,2 millioner.

– Føler jeg har kommet godt ut av det. Hadde jeg visst at jeg kunne få til et så bra fjøs for en såpass lav kostnad hadde jeg gjort det tidligere, sier Lage.

39 liggebåser

Ved å utvide fjøset med 2,20 meter i bredden (fra 10,2 meter) og 4 spenn på 3,60 meter i lengden ble det plass til to enkeltrekker med liggebåser, fôrbrett mot yttervegg og en melkerobot. I gamlefjøset var det tett forbindelse til kjeller. Alt betongdekke i den delen måtte skjæres ut, og det ble lagt spaltegulv med åpen forbindelse til kjeller i hele kuavdelingen. Det er nå totalt 39 liggebåser, der 10 er tenkt til sinkyr og drektige kviger.

Satte bort kyrne

Byggestart var satt til 1. mars, men koronapandemien gjorde at firmaet som skulle gjøre betongarbeidet måtte trekke seg og et lokalt firma (Hjelsetbygg A/S) steppet inn som erstatter. Lage forteller at han hadde avtalt med kollega Kjersti Ellingsgård at kyrne skulle være hos henne i hele sommer siden hun hadde ledig kapasitet. Ikke bare gjorde dette at han fikk bygge i fred og ro, men da kyrne kom tilbake var de opplært til å melkes i robot. Forutsetningen var at kyrne kunne tas tilbake og flytte inn i nyfjøset etter beitesesongen.

Stor egeninnsats

Det var tett forbindelse til kjeller i det gamle fjøset. Hele betonggulvet måtte skjæres ut for å få lagt spaltegulv og liggebåser. Lage sto selv for skjæringen av all betongen, og det er ikke vanskelig å tro at det både var tungt og arbeidskrevende. Det er heller ikke vanskelig å tro at han raskt tjente inn igjen betongsaga han kjøpte. Lage er selv tømrer og sto for rivingen, mens han leide med seg to snekkere til alt trearbeidet under byggingen.

Egeninnsatsen blir på ca. 1,3 million kroner og da er alt av trematerialer sagd på egen sag. Prosjektet har kostet Lage ca. 4,7 – 4,8 millioner i utlegg, og med 2 millioner i tilskudd har det blitt mye og bra fjøs for pengene. Da er siste modell VMS melkerobot og bandfôring inkludert. Likeens gode gummimadrasser og helsveiset innredning.

Før....

og etter ....

Bandfôring skal monteres

Med støpt dekke har andre etasje i låven blitt verdifullt areal til rundballeriver, rundballer og lagring av utstyr.

Det gjenstår å montere bandfôringsanlegg. Da ungdyravdelingen ble bygd kostet Lage på betongdekke i andreetasjen, og der har han fått plass til redskap, fôrsentral og rundballeriver. Den gamle TKS rundballeriveren som står der skal brukes fortsatt og fôret slippes ned på bandanlegget som vil dekke kuavdelingen, mens i ungdyravdelingen skal Lage trille ut fôret for å få litt trim. Teknisk rom er også plassert i 2.-etasjen, og det ble en billigere løsning enn å finne plass til det i førsteetasjen.

 

Kapasitet til 300 tonn

Takstolene heist på plass.

For å få spaltegulv med åpen forbindelse i hele fjøset måtte alt gulv i gamlefjøset skjæres ut.

Fjøset på Heimigarden kan fint produsere 300 tonn med melk, og større enn det har ikke Lage noen tanker om å bli. Selv om det kan bli vanskelig med plass til oksene prioriterer han melka for det er der han sier han tjener pengene. Byggingen gikk med høyt tempo etter forsinkelsen i oppstarten. Siste betongklossen ble skåret ut 19. juli, 31. august var melkeroboten på plass og 14. september ble fjøset tatt i bruk. Nydyrking av 50 dekar er utført av entreprenør i sommer, og nye 50 skal dyrkes til neste år. Deretter er planen å høste av alle investeringene som er gjort i bygninger, jordvei, traktorer og utstyr de senere årene. Kona har ilagt han byggeforbud, men vi er litt usikre på om det gjelder naustet han har planer om å bygge for salg.

Avdråtten har gått litt ned etter at nyfjøset ble innviet, men målet at den skal opp igjen til 9–9 500 kg EKM. Etter 14 år med elitemelk er det bare ett år igjen til sølvtina. og Lage håper at melkeroboten leverer like god melkekvalitet som han selv har gjort de foregående årene.

Råd for lønnsomme prosjekt

—Mitt råd til alle som lurer på om det er mulig å bygge om eksisterende båsfjøs til robotfjøs er som regel ja. Men det krever mye stå på vilje og kreativitet, sier Lars-Markus Svensson i FK.

For å få lønnsomhet i et slik prosjekt lister Lars-Markus opp:

 • Mye egeninnsats og stå på vilje.

 • God planlegging

 • Fleksibilitet

 • Kreativ og problemløser

 • Se muligheter og ikke utfordringer

Lars-Markus Svensson i FK karakteriserer prosjektet på Hjelset som et av de mest lønnsomme han har vært involvert i. Han har flere prosjekter på gang der nybygg kombineres med eksisterende fjøs for å få til en bra planløsning til en akseptabel pris.