Helse
Det lure med juret

Sjekk meg ved avsining

Avsining er tidspunktet for å rydde opp i jurinfeksjoner.

 

Marit Smistad

Veterinær, næringsstipendiat Tine Mastittlaboratoriet

marit.smistad@tine.no

Liv Sølverød

Veterinær Tine, Leder Melkelaboratoriene TRM

Kyr som har over 100 000 i geometrisk middel før avsining betraktes som mistenksomme, og bør undersøkes med bakteriologisk prøve. Prøvesvar avgjør om det er aktuelt å behandle ved avsining. Foto: Bo Mathisen

Norske melkeprodusenter er verdensmestere i lavt antibiotikaforbruk, og slik ønsker vi å fortsette. Ytterligere perfeksjonering og forsvarlig reduksjon av antibiotikabruk er mulig ved at vi kan bli mer presise på behandling av høycelletallskyr i laktasjonen. For å lykkes med dette er det viktig å kun behandle kyr vi forventer god effekt av behandling – suksesskyr, på det tidspunktet som behandlingen virker best. Selektiv sinbehandling av kyr med smittsomme bakterier (S. aureus, Str. dysgalactiae eller Str. agalactiae) viser gode resultater i Norge. Helseoversikten på medlem.tine.no viser kuas historikk, som hjelper deg å avgjøre om kua er en kroniker (fiaskoku), som ikke bør behandles, eller en suksessku.

Gode forhold for opprydding av infeksjoner ved avsining

Det har vist seg at behandling av kyr med høyt celletall i laktasjonen ofte har dårlig effekt. I tillegg fører det til kostnader i form av tilbakeholdt melk og ekstra arbeid. Kost-nytteeffekten er ikke god nok til at dette lenger blir anbefalt på generelt grunnlag. Når kua sines av er det gode forhold for opprydding av infeksjoner. Juret omorganiseres og vi får hjelp av kuas immunforsvar, som er inne i en god fase. Her får vi også fordelen av at en behandling fører til mindre arbeid.

Det er flere grunner til at dette tidspunktet bør utnyttes til å rydde opp i infeksjoner: Kua skal inn i en fase rundt kalving der immunforsvaret ikke er på topp. Dersom kua sendes inn i sinperioden med smittsomme infeksjoner i juret kan disse blusse opp til en klinisk mastitt rundt kalving. Infiserte kjertler vil kunne få varige skader i form av høyt celletall og det vil være en risiko for å smitte andre kyr i neste laktasjon. Ofte vil kua bli en kroniker ved neste behandlingsanledning – neste avsining om et år.

Finn infiserte kyr ved første avsining

Det er viktig å identifisere infiserte kyr ved første avsining etter at de har fått en infeksjon. Friske kyr har 10–50 000 i celletall. Kyr som har over 100 000 i geometrisk middel før avsining betraktes som mistenksomme, og bør undersøkes med bakteriologisk prøve. Fanges infeksjonene opp på dette tidspunktet vil vi både redusere risiko for kliniske mastitter i påfølgende laktasjon, og vi vil begrense spredning av smitte til andre kyr. Derfor fører selektiv sintidsbehandling av suksesskyr til lavere forbruk av antibiotika.