Reportasje

Nytt på teknologifronten

Lely varsler nye teknologiske løsninger for bedre utnytting av gjødsla og selvkjørende høste- og fôringsvogn.

Rasmus Lang-Ree

rlr@geno.no

Selvkjørende høste-, fôrings- og gjødslingsvogn. Foto: Lely

Som det meste annet i disse koronatider måtte også Lelys Future Farm Day i Maassluis i Nederland i begynnelsen av oktober arrangeres digitalt. Arrangementet skulle skape blest om innovasjoner som er etter hvert vil komme på ­markedet, og det er interessant å se på hvilke områder det brukes ressurser for å utvikle nye produkter.

70 prosent reduksjon i ammoniakkutslipp

Gjødsla er bondens gull heter det, men baksiden av medaljen er avrenning og utslipp til atmos­færen. Lely har utviklet en løsning kalt Sphere der gjødsla separeres i tre ulike fraksjoner med ulikt mineralinnhold. Urinen skilles fra gjødsla i et spesielt spaltegulv (se bilde). Urinen dreneres vekk fra gulvet, mens gjødsla samles av en robot. Undertrykk under spaltegulvet sørger for at gjødselgasser suges ut. Ammoniakken samles i et filter og syrebehandles. Resultatet blir flytende nitrogengjødsel i størrelsesorden 10–20 kg nitrogen pr. ku og år. Den faste gjødsel­fraksjonen inneholder fosfat og organisk nitrogen, mens den flyt­ende fraksjonen som ble drenert vekk inneholder kalium. Tre ­fraksjoner med ulikt mineralinnhold er et mye bedre utgangspunkt for å anvende gjødsla slik at avrenning minimaliseres. Problemet ammoniakkutslipp omdannes til verdi i form av nitrogengjødsel. Foreløpig målinger antyder 70 prosent reduksjon i ammoniakk­utslipp sammenlignet med tradisjonelt spaltegulv. Sphere er ­foreløpig i drift på fire gårder i Nederland, og det vil gå noen år før løsningen er klar til inter­nasjonal markedsføring.

Selvkjørende høste- og fôringsvogn

Her omdannes ammoniakkgass til flytende nitrogengjødsel. Foto: Lely

Lely ønsker å forlenge sesongen det kan fôres med ferskt gras. Ferskt gras har 10 til 20 prosent høyere næringsverdi enn silofôr. Det betyr mindre bruk av kraftfôr og sparte kostnader til silo­legging/rundballepressing.

Exos er et selvkjørende elektrisk kjøretøy som både slår graset, samler det opp og fôrer det ut inne i fjøset. Kyrne kan dermed ­tilbys ferskt gras uavhengig av klokkeslett og arbeidsinnsats. Vogna har også lavt marktrykk. Lely har planer om å utvikle teknologi slik at vogna kan dosere bestemte mengder flytende gjødsel der det er behov for det. Det ble opplyst at det vil ta noen år før vogna er på markedet.

Satser tungt på data

i Sphere skapes det et undertrykk under gulvet som trekker gjødselgasser ut gjennom perforeringer i gulvet. I neste omgang brukes et filter for å samle ammoniakken som behandles med syre for å omdanne den til gjødsel. Urinen dreneres også vekk fra den gjødsla. Foto: Lely

Lely bruker mye ressurser på en ny dataplattform de kaller Horizon. Ambisjonen er å samle «alt» av bondens data og utvikle systemer for beslutningsstøtte. Dataplattformen er åpen for partnere og ønsket er selvsagt at andre dataleverandører legger sine data over i Lelys plattform.