Organisasjon

Et år med endringer og utfordringer for Geno Global

Covid-19-pandemien har gjort eksportrettet virksomhet krevende, men til tross for det har det blitt eksportert NRF-sæd til over 20 markeder.

Kate Stai

Leder avdeling for marked og salg i Geno

Kate.Stai@geno.no

Melkeku på New Zealand som har 10556 Motrøen som mormors far. Foto: Samen NZ.

Å drive eksportvirksomhet under covid-19-pandemien med alt den har medført har utvilsomt hatt sine utfordringer, men vi har klart å takle det på en bra måte siden vi har et unikt produkt og dedikerte ansatte i hele Geno. Geno Global har eksportert sæd til over 20 markeder. I mars og april sendte vi ut et rekordstort antall sæd­doser for å møte en situasjon med redusert flytrafikk etter hvert som mange land måtte stenge ned. Vårt eksportteam har arbeidet iherdig for å sikre at vi kunne levere produkter til våre kunder gjennom pandemien og har i stor grad lyktes med dette. Vi har også sett en økende interesse for helse­genskapene i NRF siden bruken av antibiotika og resistensproblematikk har blitt hete temaer i kjølvannet av covid-19.

Kjønnsseparert tar over

Det er spesielt grunn til å merke seg den økte etterspørselen etter REDX (kjønnsseparert sæd). Ved årets slutt vil vi ha produsert og eksportert over 85 000 doser med REDX, og det er et rekordantall for Geno. REDX har i stor grad tatt over for konvensjonell sæd gjennom den kombinerte bruken av kjønnsseparert sæd og bruks­dyrkryssing i våre største markeder, Storbritannia, USA og Italia. En voksende trend er billige kjøttfeembryo som blir brukt på de dårligste kvigene/kyrne i besetningen for å lage kalver som gir høyere slakteinntekter. Dette erstatter bruk av kjøttfeokser på melkekyr.

New Zealand et spennende marked

New Zealand har vært et spennende og voksende marked for Geno i 2020. Med en konsentrert kalvingssesong sender vi sæd til New Zealand en gang i året. Dette året solgte de ut alle sæddosene før salgssesongen var over. De har allerede kommet med en foreløpig bestilling for 2021 og for­venter økt salg nok et år. Gitt ­likhetene mellom Norge og New Zealand til tross for at landene befinner seg på motsatte sider av jordkloden, ser vi absolutt store muligheter for vår genetikk skal bidra til bedre helse og fruktbarhet hos kyrne «down under».

Konkurranse fra egen genetikk

Ett aspekt ved å oppnå popularitet i nøkkelmarkeder er den økende konkurransen vi møter. Noen av våre nøkkelmarkeder har lokale avlere som bruker en ­kombinasjon av NRF, Viking Red og Ayrshire for å avle fram egne okser for bruk i semin. Spesielt har vi merket oss at sønner av 11039 Skjelvan har blitt markedsført i Storbritannia av private avlere. Det blir bare viktigere og viktigere at vi fortsetter arbeidet med den kontinuerlige genetiske framgangen gjennom vårt avlsprogram for å holde oss et hestehode foran de som vil konkurrere mot oss med vår egen genetikk.

Konsolidering i bransjen

Konsolidering av avls- og seminselskaper har lenge vært en trend internasjonalt. Investeringene og kapitalbehovet som kreves for å være holde seg konkurranse­dyktig bare øker. Seminselskapene må nå investere både i avl, rekruttering av både hann- og hunndyr, kjønnssepareringsteknologi, innsamling og analyse av data og ligge i front på ny teknologi som fôreffektivitet og gen­redigering. Det økende presset har fått mange selskaper til å fusjonere eller skape joint ventures for å dele kostnadene. Heldigvis har vi et solid fundament i Geno for å kunne beholde våre konkurransefordeler og utvikle unik genetikk.

Fokus på lønnsomhet

Ved årsskiftet er vi fokusert på økonomisk lønnsomhet. Geno ­Global har være drevet av å selge så mange sæddoser som mulig. Vi vet at vår genetikk er unik, spesielt når det kommer til fruktbarhet, helse og et balansert avlsmål. Det gir oss muligheter til å posisjonere NRF som et premiumprodukt i markedet og kunne ta ut en høyere pris. Framtiden for vår genetikk er lys og det entusiastiske og dedikerte teamet vårt arbeider med stolthet for å sørge for at vi tar vår plass på scenen som våre norske medlemmer, eiere, veterinærer, teknikere, rådgivere og andre ansatte i Geno fortjener.