Organisasjon

Eksportvinneren

11876 Alm fikk avlsstatuetten for 2017. Med suksess internasjonalt innkasserte NRF-oksen eksportprisen for 2019.

Tekst og foto
Rasmus Lang-Ree

rlr@geno.no

Alm i Gjøvik kommune i Oppland

  • Margunn Nummedal og Harald Børstad

  • 550 dekar (60 leid)

  • Melkekvote på 258 000 liter

  • 32 årskyr

  • Avdrått på 8 877 kg EKM

  • De fleste oksene fôres fram

  • Ammekubesetning på 15 mordyr (krysninger med mest Charolais)

11876 Alm solgte for 2,8 millioner kroner på eksportmarkedene i 2019, og det var det ingen andre NRF-­okser som kunne slå. Bak denne summen ligger det 22 600 sæd­doser – 12 900 RedX og 9 700 ordinære. Totalt har Alm solgt 38 431 doser til eksport. USA og Storbritannia er hovedmarkedene, men det har også blitt eksport sæd til Italia, Canada, Færøyene, Madagaskar, Australia, Frankrike og Nederland. Oksen er fortsatt i live, men har siden februar 2019 levd i eksil i England, dit han ble sendt for å produsere kjønnsseparert sæd. 11851 Ranheim var nærmeste utfordrer til prisen med en halv million lavere salg.

Styreleder i Geno Jan Ole Mellby overrakte eksportprisen hjemme hos Margunn Nummedal og Harald Børstad. Sønnen Hans-Egil (19), som også har stor kuinteresse, var med på prisoverrekkelsen. Foto: Rasmus Lang-Ree

Døde i karantene

Prisen ble overrakt av styreleder i Geno Jan Ole Mellby. Som for avlsstatuetten har koronapandemien gjort at prisen denne gangen måtte overrekkes hjemme hos prisvinnerne Margunn Nummedal og Harald Børstad.

Oppdretterne syntes det var stas med eksportprisen. Siden oksen fortsatt er i live, er den også med og konkurrerer om eksportprisen for 2020. Harald sier han synes det er litt synd at den beste sønnen etter 11876 Alm (12069) døde i karantene før han kom til Store Ree. Denne sønnen hadde 42 i avlsverdi, og kunne satt spor etter seg i NRF-avlen. Også en annen sønn døde slik at det bare ble en av tre innkjøpte sønner som fører slekten videre på farssiden. 12063 Ballangen har gått som eliteokse og har når dette skrives 25 i avls­verdi.

Vi må også ta med at prisen til beste norskfødte NRF-elitekvige som er brukt i embryoproduksjon i 2019 gikk til ei kvige etter Alm (80114 Anemone). 80120 Anisa er den andre kviga etter oksen som har levert embryo.

Les reportasjen fra Alm i Buskap (se www.buskap.no -> utgaver -> 2018 -> Nr. 2 fra side 20)

Foreløpig bare ei kvige etter Alm

Siden avlsstatuetten i år gikk til 11997 Trannmel tar vi med at tredje kalven som mor til Alm fikk var etter en annen okse fra samme gården – nemlig 10704 Tranmæl 2 . Harald forteller at det er denne kvigekalven som har ført kulinja videre i besetningen. Denne kulinja kan føres tilbake til 1972, og det er mange Dyr som ikke utmerker seg spesielt på noe vis, men som er gode bruksdyr. Ikke høye avlsverdier, men grå mus, som Harald uttrykker det. Oppdretterne har bare fått ei kvige etter Alm selv, men de har igjen to doser med kjønns­separert sæd som forhåpentligvis kan resultere i hvert fall en kvigekalv til. Margunn og Harald har også en kalv som nå står på Øyer og som de spent følger med på om kommer gjennom nåløyet.

Nå blir det bygging

Etter å ha gått med planer i noen år, har Margunn og Harald bestemt seg for å bygge ut med ny mjølkekuavdeling. Fjøset skal bygges ut i lengderetningen med 30 x 16 meter. Det blir tre rekker med liggebåser og fôrbrett mot yttervegg med takutlegger. Medregnet liggebåser i eksisterende fjøs, blir det ca. 70 liggebåser inkludert velferdsavdeling. Noen av disse vil bli brukt til sinkyr, drektige kviger og ammekyr. Det legges opp til litt økt ammekubesetning med plass til 25 ammekyr. Eksisterende fjøs vil bli brukt til ungdyr, ammeku, sinku, drektige kviger og kalvingsbinger. Det planlegges for fleksibilitet slik at melkeproduksjonen i fjøset enkelt skal kunne økes i takt med økt kvote hvis det blir aktuelt. Med utbyggingen vil melkeroboten også gjøre sitt inntog på Alm gård. Selv om det blir en stor investering, ser Margunn og Harald fram til å få romsligere ­forhold i fjøset og mer fleksibel hverdag med ­melkerobot.

Eksportprisen

Eksportprisen deles ut til oppdretter av oksen det har vært størst sædeksport av, uavhengig av sædtype, regnet i kroner (brutto­verdien i regnskapsåret). Denne prisen deles også ut uavhengig om oksen er etter semin eller embryo. Prisen er kr 10 000,- pluss ­kubjelle og diplom.