Organisasjon

Godt nytt Geno-år

Dette året skal markedsføringen internasjonalt styrkes slik at vi synes i markedet som verdensledende innenfor genetikk.

Kristin Malonæs

Administrerende direktør i Geno

kristin.malonaes@geno.no

Nytt år gir nye muligheter pleier vi å si ved inngangen til et nytt år, så også for 2021, selv om starten på året ble bratt med fortsatt høyt smittepress, jordskredet i Gjerdrum og prosessen rundt presidentskiftet i USA.

Et spesielt år

Jeg tror vi alle kommer til å huske 2020 så lenge vi lever. Dette har vært året hvor den norske for­brukeren virkelig har fått øynene opp for bærekraftig og norsk­produsert mat. Grensene ble i tillegg stengt, og dermed ble det en høyere etterspørsel etter varer i den verdikjeden som vi er en del av. De unike egenskapene ved NRF og vårt forskningsarbeid har fått økt oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt i løpet av 2020. Vi har noe betydelig å bidra med når det gjelder bærekraftig matproduksjon, og det gjør oss attraktive som både leverandør og partner. Dette skal vi bygge videre på i året vi nå er inne i, og jeg ser derfor svært lyst på Genos muligheter fremover.

2020 var året hvor vi ikke har ­kunnet reise og møte dere eiere, kunder og partnere fysisk på samme måte som før, men hvor Teams har gjort at vi likevel har kunnet opprettholde kontakten. På mange områder er måten vi velger å løse oppgavene på endret for alltid. Jeg må likevel si at jeg gleder meg til at vi igjen kan møtes fysisk med god samvittighet. Fysiske møteplasser hvor det er rom for å møte nye mennesker, spontane samtaler og relasjonsbygging vil være viktig også i fremtiden.

I 2021 blir satsingen på avl for ei fôreffektiv ku og internasjonal avlsplan de største løftene på utviklingssiden. Foto: Rasmus Lang-Ree

Rekordstor avlsframgang

Når vi oppsummerer 2020 for Genos del kan vi se tilbake på et år med den største avlsmessige framgangen for NRF noensinne. Gjennomsnittlig avlsverdi for fødte NRF-kalver økte med 4,9 prosentpoeng! Vi trappet opp embryosatsingen og nådde nesten 2 000 avtaler om embryoinnlegg. Embryo gir bedre produksjonsdyr i egen besetning og raskere avlsfremgang for fellesskapet. Vi lanserte nye digitale kundeflater og nettbutikk til det norske markedet, etablerte Genopodden og vi nådde topp-plassering på US Proof Run i desember med 11690 Roen. I 2021 styrker vi markedsføringen og digitale flater inter­nasjonalt for å synes i markedet som verdensledende innenfor genetikk. I tillegg er satsingen på avl for ei fôreffektiv ku og inter­nasjonal avlsplan de største løft­ene på utviklingssiden i 2021. Til å gjennomføre noe av dette har vi fått en betydelig andel midler fra staten, og det gjør at vi kan ha raskere fremgang. Ved inngangen til 2021 har vi med andre ord god fart, og vi gleder oss til en ­spennende nytt Geno-år!