Forskjellig
Buskap for 50 år siden

Forenklinger i fjøskontrollen

Rasmus Lang-Ree

En komite hadde i 1967 kommet med en del forslag om endringer i fjøskontrollen (husdyrkontrollen). Selv om det ikke ble tatt endelig standpunkt til endringene, ble tre av forslagene omtalt i en artikkel i Buskap og avdrått nr. 1 i 1971. Det første som omtales er reduksjon i antall fettprøver til ved annenhver mjølkekontroll. Selv om endringen ikke ville påvirke den avlsmessige framgangen, ble det pekt på at fettprøve bare annenhver måned ville kunne føre til feil i fôringen. Et annet forslag var å fjerne kravet om at registrering av mjølkemengden skal utføres av kontrollassistent tre ganger pr. år. I praksis var det allerede gjennomført at dobbeltkontroll (assistentveging morgen og kveld etter at produsenten selv har veid) blir gjennomført hos 1/3 av medlemmene hvert år. Artikkelforfatter Per Westgaard ser ingen grunn til å gå vekk fra dette. Besøkesfrekvens var et tredje tema. På denne tiden var det vanlig at kontrollassistenten besøkte medlemmene hver måned. Westgaard skriver at han vil påstå at besøket i mange til­feller vesentlig er å være postmann (hente og bringe skjemaer) og at dette er en meget kostbar posttjeneste.