Forskjellig

Den gode trappa

Det er stor forskjell på trapper. Ei riktig bygd trapp er god å gå i og gir mindre risiko for å ramle ned.

Ola Fiskvik

tidligere HMS rådgiver i NLR

Etter mange år som HMS-rådgiver er det en spesiell sak jeg føler for å skrive litt om, trapper. Jeg har vært innom mange låver, fjøs og andre uthus. Altfor sjelden er det laget gode trapper mellom etasj­ene. Selv der bonden ferdes mange ganger om dagen. Det samme gjelder utetrapper. Ofte er det slått sammen en planketrapp som er en mellomting mellom stige og trapp. Håpløs å gå i og med stor fare for å ramle ned. Hadde man planlagt litt bedre hvordan trappen burde utføres hadde resultatet blitt bedre og det uten at trappen hadde kostet mer.

Oppbygging

Med tanke på ergonomi og sikkerhet, er det noen råd for hvordan en trapp skal bygges. Målene skal sikre at trappene ikke blir for bratte, for smale eller for uregelmessige. En god trapp har en stigningsvinkel på mellom 17° og 30°. Høydeforskjellen mellom ­trinnene kalles opptrinn. Maksimalt opptrinn er 21 cm. Et godt opptrinn ligger mellom 12 og 19 cm. Den horisontale flaten på trinnet heter inntrinn. Det minimale inntrinnet er 25 cm. En normal trinndybde er mellom 25 og 35 cm. Trinn-nesen bør ikke være mer enn 3 cm, for at folk ikke skal snuble i utstikket.

Ved å bestemme maksimum høyde og minimum dybde, definerer man også en maksimal ­helning for trappen. Innvendige trapper kan være brattere enn utvendige trapper, uten at dette virker ubehagelig.

Figur 2: Skrittlengde bestemmer inntrinn og opptrinn. Opptrinn bør ligge mellom 12 og 19 cm, og inntrinn mellom 25 og 35 cm.

Trappeformelen

En tommelfingerregel på en god trapp er å følge 2 x opptrinn + 1 x inntrinn = 63 cm ±2 cm. Hvis det er en trinnhøyde på 18,5 cm, må trinndybde være 25 cm. ­Trappeformelen er avledet av gjennomsnittlig skrittlengde. I en slak terrengtrapp med lave opptrinn og lange inntrinn går en noe raskere, derfor bør en øke 63 cm noe, opp mot 66 cm for en utetrapp, og minske den noe for en bratt trapp.

Bredden på en trapp er også vesentlig. Denne dimensjonen skal sikre en god tilgjengelighet i trappen. En innendørs rett trapp bør ha en bredde på 80 cm. Hvis trappen har en vinkel eller er buet, bør den ha en bredde på 90 cm. Utendørs trapper bør ha en bredde på 110 cm for å være behagelig.

Rekkverk

Rekkverk skal brukes for alle trapper som har en total høydeforskjell over 50 cm. Avstanden mellom overkant av rekkverket og forkant av trinnet skal være minimum 90 cm.

Jeg håper alle tar seg tid til å følge disse rådene neste gang de skal prøve seg som trappesnekkere.