Avl

Bærekraft og klima i fokus på EAAP-konferansen

Den årlige konferansen EAAP (European Federation of Animal Science) ble i år avholdt digitalt, med over 1 200 presentasjoner og postere.

Cecilie Ø. Svihus

Avlsforsker i Geno

cecilie.odegard@geno.no

EAAP-konferansen er et faglig møtested for avl, genetikk, fôring, helse, management og alt som har med husdyrproduksjon å gjøre og innenfor alle dyreslag, utenom fjørfe og fisk. Nytt i år var flere sesjoner som gikk på insektproduksjon, inkludert sesjoner som omhandlet genetikk.

Geno-forskerne Bjørg Heringstad og Karoline Bakke Wethal hadde presentasjoner på konferansen. I tillegg deltok de fleste i FUI-av­delingen, fordi konferansen er et viktig sted for å få med seg ny forskning og for å holde oss oppdatert på forskning og prosjekter.

Tema innen avl og genetikk

Årets konferanse hadde bærekraft og klima som gjennomgående tema. For sesjonene som omhandlet avl og genetikk var det temaer innenfor ny teknologi, fôreffektivitet, genomisk seleksjon, avl for bedre helse og fruktbarhet, halthet og klauvhelse. Det var også innlegg om hvordan embryoproduksjon er et viktig avlstiltak, fordi det øker avlsfremgangen, og hvordan det er innført i andre land.

Digitalt fungerer

Selv om konferansen foregikk digital, var det et høyt faglig nivå og det var gode diskusjoner rundt temaene som ble presentert. Det var mulig å stille spørsmål til de som presenterte, og det var lagt opp til diskusjon etter hver ­presentasjon. De spørsmålene det ikke var tid til muntlig, kunne man stille i etterkant i en chat og få svar på.

Vi fikk et stort faglig påfyll og nye ideer som må diskuteres. Neste år håper vi at vi kan reise til konferansen, men ut fra dagens situasjon var digital gjennomføring en god løsning.