Q-bonden

Q-bonden

Redigert av Heidi Stenseng

FØRSTE ÅR SOM MELKEPRODUSENT

Nordre Gjefsen i Gausdal kommune, Innlandet fylke

Navn: Eskil Paulsrud, 19 år.

Areal: 200 dekar fulldyrka, 70 dekar beite.

Kvote: 60 000 liter + 40 000 liter leid, totalt 100 000 liter.

Avdrått: 6 500 kg EKM pr. årsku, men målet er 8 000 kg EKM.

17 årskyr, mest NRF og Melkesimmental, samt noen

krysninger av gamle raser.

Full framfôring av okser.

Hvordan har du opplevd første året som melkebonde?

Mitt første år som melkeprodusent har vært både interessant og utfordrende. Det er veldig spennende å starte med melkeproduksjon og det er mye man skal lære seg. Alt i alt vil jeg si at det har gått bra til tross for en stor andel førstekalvskyr.

Hva liker du med Q-meieriene?

Det er jeg liker best med Q-meieriene er at det er lokalt og at de bidrar til lokale arbeidsplasser i bygda. I tillegg tror jeg det er rom for konkurranse mellom aktørene i melkesektoren.

Hva liker du best ved å være bonde?

Jeg liker best at man kan styre hverdagen sjøl. Gardsdrift og dyr har helt siden barneskolen vært en stor interesse for meg, så dette har vært målet mitt lenge. I tillegg trives jeg svært godt med å stelle dyr.H

Hva mener du er viktig for å opprettholde god dyrevelferd?

Jeg mener er det viktig å passe på at dyra har det bra, og gi dem de ressursene de behøver slik at de kan utøve normal atferd. Jeg pusser kyrne jevnlig og synes det er viktig å holde det reint og trivelig i fjøset. Det tror jeg gjør at dyra holder seg friskere.

Hvordan er gardsdrifta om 10 år?

Om ti år har jeg kjøpt garden jeg forpakter i dag. I tillegg har jeg fått bygd om til løsdriftsfjøs og økt produksjonen og avdråtten en del.

Eskil Paulsrud på 19 som har lagt bak seg sitt første år som melkeprodusent. Foto: Olav Iverslien.