Animalia

Storfekjøttkontrollen

Kristin Bruun

kristin.bruun@animalia.no

Solveig Bjørnholt

solveig.bjornholt@animalia.no

Årsrapporter

Årsrapportene er nyttige for å sammenligne resultater i egen besetning mot landssnittet, og for å lete etter forbedringspunkter. Storfekjøttkontrollen har to årsrapporter, en for ­slaktedyr og en for ammeku. Årsrapport slakt viser slakteresultater gruppert i innkjøpte dyr, egenfødte dyr, rase og ­opprinnelsesbesetning (produsentnummer). På tallene som gjelder per rase har en også mulighet til å sammenligne seg mot landet. Årsrapport ammeku gir deg tall på fruktbarhet, produksjon, inn- og utmeldinger inkludert kobling til når i året de skjer, sjukdom, vekter og tilvekst. For de med flere raser vil de få ut tallene både for hver rase, men også for beset­ningen totalt.

Årsoppgjør

Når regnskapet for året skal gjøres opp, trenger regnskaps­føreren en del tall om dyrestatusen i besetningen gjennom året. Storfekjøttkontrollen har en rapport som heter Årsoppgjør. Den henter fram aktuelle tall om ulike dyregrupper ved årets start, endringer gjennom året og status ved årets slutt. Du finner den under Rapporter.

Husk å søke produksjonstilskudd – telledato 1. mars

Fristen for søknad om produksjonstilskudd er 15.mars. ­Søknaden sendes inn via Altinn. Trenger du mer informasjon om hva du skal søke på, hvordan du gjør det eller lignende så finner du det på landbruksdirektoratet.no. Landbruks­veilederen i kommunen skal også kunne hjelpe deg.

I Storfekjøttkontrollen finner du rapporten Produksjons­tilskudd. Den inneholder en oversikt over antall storfe av ulike kategorier i din besetning, og kan være til god hjelp når du fyller ut søknaden. Husk at du må oppgi riktig telledato i rapporten, og at Storfekjøttkontrollen må være ajourført for at tallene skal stemme.

Bestilling av fjøskort

Fjøskortet er et nyttig hjelpemiddel for å holde oversikt over inseminasjoner i besetningen. Fjøskortet produseres og ­sendes ut av Geno i februar, og koster 250 kr + mva. For å bestille går du inn på Egne valg i Storfekjøttkontrollen og ­velger antall fjøskort du ønsker tilsendt (maks 2). Frist for bestilling er 20. januar 2021.

Noteringsliste kalving

Noteringsliste kalving er en spesialrapport som er beregnet på å skrive ut og ha med i fjøset for å gjøre noteringer på. Listen vises med bedekninger og forventet kalvingsdato. Dyr som har hatt forventet kalvingsdato de siste to månedene er også med. Listen er tilpasset slik at det skal være enkelt å registrere i programmet når du har ferdig utfylt liste foran deg. Du finner den under Rapporter > Noteringslister > Kalving