Vi i TINE

Vi i Tine

Redigert av
Unni P. Christensen

Eierskifte på din gård?

Har du begynt å tenke på et fremtidig eierskifte og alt det fører meg seg? Ofte er det 25 år til 30 år mellom et generasjonsskifte eller salg av en gård. I løpet av denne tiden har det vært utvikling og forandring på gården som man må ta hensyn til ved kommende eierskifte.

TINE Rådgivning har kompetente rådgivere som har spesialisert seg på rådgivning innenfor eierskifte, og vi bistår deg gjerne med rådgiving om hva som er riktige løsninger for akkurat deg og din familie. På en generasjon skjer det mange endringer i lover og regelverk, og vi hjelper deg med å navigere i dette.

Hvor tidlig bør jeg starte?

Et eierskifte krever mange avgjørelser og veivalg. Det er en prosess, som for de fleste går over noen år, fra samtalene starter til gårdsoverdragelsen er gjennomført. Det er lurt å starte tidlig slik at både selger og kjøper har god tid til å forberede seg på eierskiftet. I tillegg til kjøper og selger anbefaler vi å inkludere søsken i deler av prosessen også. Åpenhet mellom alle parter, også ­søsken, reduserer sannsynligheten for konflikter underveis.

En gård representerer mer enn kun å være en arbeidsplass. Det er også et sted der barn har vokst opp og tradisjoner er skapt og holdt i hevd. Dermed blir det mange følelser knyttet til en gård og livet der. Disse er det viktig å lytte til når gården nå skal føres videre enten av en ny generasjon eller nye eiere utenfor familien.

Finne løsning som passer for deg og din familie

En overdragelse kan gjennomføres på ulike måter, og det finnes ingen fasit på hvordan dette skal skje. Her gjelder det å finne en løsning som passer for deg og din familie.

En overdragelse medfører som regel endring av bosted, arbeidsplass, ­økonomi med mere. Den viktigste ­endringen for selger er ofte å gå fra å ha ansvar til ikke å ha ansvar, og heller ikke den samme myndigheten til å ta av­­gjørelser. Denne overgangen er det viktig at kjøper og selger snakker sammen om hvordan vil påvirke hver og en av dem og hverandre.

Rådgiving innen eierskifte

Rådgiving innen eierskifte dekker mange temaer, ikke minst juridisk og økonomisk. Noen av dem lister vi opp her, og du kan lese mer om hver enkelt av dem og mer om rådgiving innen ­eierskifte på medlem.tine.no.

  • Hvem skal ta over?

  • Takst av eiendommen

  • Skatt

  • Investeringer i fast eiendom

  • Kjøpesum

  • Pensjon

  • Sosiale rettigheter for kjøper

  • Finansiering/kår

  • Eierskifte tidspunkt – noe å navigere etter

  • Produksjonstilskudd

Temaene som faller inn under et eierskifte er et stort fagfelt å navigere i. Vi i TINE Rådgiving kan bistå med veiledning men også gjennomføring av hele eierskifter, fra A til Å for deg og din familie.