Medlemsinfo

Geno

Redigert av
Eva Husaas

Genos årsmøte 2021

Genos årsmøte i 2021 holdes 22.–23. mars. I utgangspunktet blir det fysisk møte hvis koronasituasjonen tillater dette. Vi kommer tilbake til sted nærmere arrangementet.

Tillitsvalgte til årsmøtet i Geno

 • Navn merket med * er på valg under Genos årsmøte 2021.

Genos valgkomité:

 • *Bjørg Irene Alseth, 7100 Rissa (på valg som leder og medlem)
 • *Sigrun Bakken Lerhol, 2975 Vang i Valdres (på valg som nestleder)
 • Morten Mortensen, 8980 Vega
 • *Norolf Sæle, 5337 Rong
 • Peder Jenssen, 9740 Lebesby

Vararepresentanter (på valg hvert år):

 • 1. Kari Lauvdal, 4534 Marnardal
 • 2. Inge Marin Karlsvik, 6490 Eide
 • 3. Guri Skrindsrud, 2940 Heggenes
 • Årsmøtets møteleder
 • *Nina Engelbrektson, 6823 Sandane

Årsmøtets varamøteleder

 • *Knut Harald Bergum, 2917 Skrautvål

Eiervalgte årsmøteutsendinger

Område nord:

 • Ingebjørg Grindhaug, 8980 Vega (på valg 2022)
 • Marita Kathrin Helskog, 8288 Bogøy (på valg 2021)
 • Dag Runar Vatnegård Wollvik, 9144 Samuelsberg (på valg 2022)
 • Stine Marie Jelti, 9845 Tana (på valg 2021)
 • Øyvind Lehn, 9404 Sortland (på valg 2021)

Vararepresentanter

 1. Arne Karlstrøm, 9545 Langfjordbotn

 2. Bente Merete Solvold Hauan, 8920 Sømna

 3. Per Ivar Skaanevik, 9443 Myklebostad

Område midt:

 • Anne Stine Foldal Aam, 6150 Ørsta (på valg 2021)
 • Ole Henning Okstad, 7075 Tiller (på valg 2022)
 • Iver Fossum, 7288 Soknedal (på valg 2021)
 • Ola G. Kvendset, 6645 Todalen (på valg 2021)
 • Nina Vangen Ranøien, 7320 Fannrem (på valg 2021)
 • Bård Arne Mjøsund, 7877 Høylandet (på valg 2022)
 • Ragnhild Kjesbu, 7670 Inderøy (på valg 2022)
 • Anne Merete Hansen Lines, 7176 Linesøya (på valg 2022)
 • Ingunn Torvik, 6639 Torvikbukt (på valg 2021)

Vararepresentanter

 1. Lars Egil Hognes, 7732 Steinkjer

 2. Berit Haarstad Foss, 7340 Oppdal

 3. Solveig Løwø Kvam, 7392 Rennebu

 4. Per Kristian Gjerde, 6200 Stranda

Område sørvest:

 • Torgeir Kinn, 4020 Stavanger (på valg 2022)
 • Nils Magne Gjengedal, 6829 Hyen (på valg 2022)
 • Marianne Goderstad, 4900 Tvedestrand (på valg 2021)
 • Liv Haukås, 5570 Aksdal (på valg 2021)
 • Håvard Ellef Haugeland, 4646 Finsland (på valg 2022)
 • Ingunn Skeide, 6848 Fjærland (på valg 2022)
 • Tommy Skretting, 4360 Varhaug (på valg 2021)
 • Anders Sæleset, 5600 Nordheimsund (på valg 2021)
 • Inga Skretting Timpelen, 4354 Voll (på valg 2022)
 • Magnar Tveite, 5713 Vossestrand (på valg 2021)

Vararepresentanter

 1. Terje Sekse Horne, 6817 Naustdal

 2. Silje Åsnes Skarstein, 6788 Olden

 3. Ingunn Anita Rørvik, 6818 Haukedalen

 4. Jan Ivar Kjelby, 5961 Brekke

 5. Jostein Sørhus, 5576 Øvre Vats

Område Øst:

 • Odd Martin Gaalaas Baardseth, 2360 Rudshøgda (på valg 2021)
 • Halvor Gauteplass, 3580 Geilo (på valg 2021)
 • Tove Grethe Kolstad, 2943 Rogne (på valg 2022)
 • Leif Einar Bratengen, 2387 Brumunddal (på valg 2022)
 • Lars Egil Lauten, 2040 Kløfta (på valg 2022)
 • Nina Rokvam, 2651 Østre Gausdal (på valg 2021)
 • Mona Hvaale Fretland, 3618 Skollenborg (på valg 2022)
 • Randi Valde, 2680 Vågå (på valg 2021)

Vararepresentanter

 1. Morten Haug, 2634 Fåvang

 2. Gunn Randi Finstad, 2485 Rendalen

 3. Knut Draugedal, 3864 Rauland

 4. Sara Bråten, 2890 Etnedal

Har du innspill til ­valg­komiteen?

Meld det inn via skjema eller ta kontakt med valgkomiteen på
www.geno.no/valgkomite.

Årsmøteutsending fra TYR

Erling Gresseth, 7520 Hegra

Årsmøteutsending fra Q-meieriene

Q-Gausdal:
Erling Surnflødt, 2653 Vestre Gausdal (Q-Gausdal møter som observatør 2020-2021)

Vararepresentant
John Myklebø, 2657 Svatsum

Q-Jæren:
Magne Helleland, 4054 Tjelta (Q-Jæren Har stemmerett 2020-2021)

Vararepresentant
Karl Tunheim, 4342 Undheim

Styret

 • Styreleder
 • *Jan Ole Mellby, 1747 Skjeberg
 • Nestleder til styret
 • *Anne Margrethe Solheim Stormo, 8146 Reipå
 • Eiervalgte styremedlemmer
 • *Område øst: Elisabeth Gjems, 2450 Rena
 • *Område sørvest: Ole Magnar Undheim, 4363 Brusand
 • Område midt: Vegard Nils Smenes, 6532 Averøy
 • Område nord: Anne Margrethe Solheim Stormo, 8146 Reipå

Eiervalgte vararepresentanter til styret (på valg hvert år)

 1. vara: Carl Einar Isachsen, 8197 Storselsøy

 2. vara: Kari-Lise Breivik, 3159 Melsomvik

 3. vara: Torgeir Kinn, 4020 Stavanger

Kontrollkomiteen

 • *Jofrid Torland Mjåtveit, 4365 Nærbø (leder) (på valg som leder og medlem)
 • Tor Helberg Sivertsen, 9372 Gibostad
 • Anders Røflo, 7670 Inderøy

Vararepresentanter (på valg hvert år):

 1. Margunn Nummedal, 2822 Bybrua

 2. Ole Henrik Rindli, 6364 Vistdal