Avl

NRF tar topplassering på prestisjetung USA-rangering

NRF-oksene 11690 Roen og 11819 Onstad-P tar topplassering i den offisielle rangeringen av okser i USA. Det er kun avkomsgranska okser som er med i denne rangeringen.

Els Olsen

Marketing and Communication Specialist in Geno

11690 Roen gjør det svært bra på CDCB rangering. Foto: Jan Arve Kristiansen.

Med data og evalueringer tilgjengelig fra de fleste land, har Council of Dairy Cattle Breeding (CDCB) i USA nylig presentert nye rangeringer. Der er NRF-oksene 11690 Roen og 11819 Onstad-P på topp i USA. Indeksene presenteres noe annerledes i USA enn i Norge, men for de røde rasene topper NRF-okser skalaen både for netto avlsverdi og flere av egenskapene som er viktige for amerikanske bønder.

Okser med data fra avkom

Amerikanske resultater gir oss en viktig pekepinn om hvordan NRF og vårt avlsmateriell faktisk presterer i det amerikanske markedet. Rangeringen baserer seg på okser som har et stort antall døtre med avkom, nettopp for å kunne sammenligne på tvers av ulike raser. Det er verdt å merke seg at NRF-oksene som er med i denne oversikten, derfor ikke er de nyeste i Norge. Så her til lands har bøndene tilgang på nyere og enda bedre NRF-okser!

Tallene på disse amerikanske listene kommer fra Interbull. Alle land leverer inn sine data til Interbull, som igjen presenterer resultatene på ulike måter i ulike land. Genomisk selekterte GS-okser er ikke med i denne rangeringen innen de røde rasene.

11690 Roen sprenger skalaen

11690 Roen er fra oppdretter Lars Inge Røen i Rindal i Trøndelag. Oksen dominerer de tre indeksene netto avlsverdi, melk- og oste-indeks med resultater som imponerer. I ­tillegg til dette har 11690 Roen kommet over den såkalte 1000-­dollarskneika for både Net Merit (totalindeks)- og Cheese Merit (osteindeks)- indeksene. 11819 Onstad er også over denne grensa på Cheese Merit. Dette er fantastiske resultater, og vi må få lov å nevne at i samme oversikt, er det bare en holsteinokse som er kommet over denne 1 000-­dollarsgrensa og ingen av oksene fra de andre røde i Norden.

Roens avlsverdier har økt over tid ettersom han har fått flere døtre. 11690 Roen gir døtre med gode melkeproduksjonsegenskaper med mye volum, fett og protein (både kg og prosent). 11690 Roen har også fremragende resultater for få dødfødsler og gir svært lite kalvingsvansker. I tillegg er han selvsagt god på de egenskapene NRF er spesielt gode på: helse, fruktbarhet og lønnsomhet.

Figur 1. CDCB-resultater for 11690 Roen, 11819 Onstad-P og 37378 VR Cigar Corona for Net Merit $ (totalindeks), Fluid Merit $ (indeks for melk) og Cheese Merit $ (indeks for osteutbytte).

11819 Onstad-P som en god nummer to

11819 Onstad-P er fra oppdretter Trude og Joar Onstad i Viken. Denne oksen tar en verdig andreplass for de samme indeksene og greier også å komme seg over 1 000 dollar-­kneika i Cheese Merit- indeksen. I tillegg til Onstad og Roen har tre andre NRF-okser utmerket seg på listene. Dette er 11826 Meland-P, 11033 Reitan 2 og 11845 Horneman. Ved å toppe listene i den amerikanske total­indeksen bekrefter det at NRFs avlsmål virker og at oksene presterer stadig bedre.