Helse
Det lure med juret

Helbredelseshastighet

Robuste kyr har godt immunforsvar og blir raskere friske av jurinfeksjoner.

Marit Smistad

Veterinær, næringsstipendiat Tine Mastittlaboratoriet

marit.smistad@tine.no

Liv Sølverød

Veterinær Tine, leder Melkelabora­toriene TRM

liv.solverod@tine.no

Celletallet i en jurkjertel er en svært dynamisk prosess. Et jur som har celletall over 200 000 celler/ml på en kukontrollprøve har en betennelsesreaksjon. Betennelsen er ­kroppens målrettede beskyttelsesreaksjon på bakterieinfeksjon eller vevsskade. Juret er «sykt». Dersom årsaken til betennelsen er en bakterieinfeksjon, vil ofte det høye celletallet vare flere uker eller måneder, akkurat så lenge som den enkelte kua trenger for å opprettholde sin beskyttelse og forsvar mot infeksjonen. Andre ganger er celletallet kommet ned under 200 000 allerede ved neste kukontrollprøve. Juret har blitt «friskt».

Tabell 1. Infeksjonsnivå, nyinfeksjonshastighet og helbredelseshastighet.

God jurhelse

(25 % beste)

Landsmiddel

Dårlig jurhelse

(25 % dårligste)

Infeksjonsnivå

<13

19

>24

Nyinfeksjonshastighet

<8,4

12

>15,4

Helbredelseshastighet

>31,7

26

<20

Hva er helbredelseshastighet?

Fra 2016 har alle besetninger fått beregnet helbredelseshastighet fra Kukontrollen. Helbredelseshastigheten er antall kukontrollanalyser hvor celletallet nå er under 200 000 mens det på forrige analyse, på samme ku, var over 200 000. Helbredelseshastigheten finner du øverst på helseoversikten, og merkes der rødt ­dersom du ligger blant landets 25 prosent laveste (tabell 1). I perioderapport buskap kan du følge utvikling i helbredelseshastighet de siste to årene.

Må ha to fokus

Vi bør alltid ha to fokus når vi jobber med jurinfeksjoner: 1) Hvorfor blir stadig nye dyr smittet (høyt nyinfeksjonsnivå) og 2) Hvorfor klarer ikke kyrnes immunforsvar å ta hånd om infeksjonene (lav helbredelseshastighet)? Å ­hindre nyinfeksjoner er det som vil ha størst betydning for jurhelsa i en besetning, men å øke hel­bredelseshastigheten vil bidra til god hjelp i riktig retning.

Faktorer som påvirker helbredelseshastighet

Gode kyr klarer å bekjempe de fleste infeksjoner selv. Noen ­bakterier gir mer langvarige ­infeksjoner enn andre, og av og til trenger kua hjelp av antibiotika for å bli frisk. Søkelys på faktorer som påvirker helbredelseshastighet vil både føre til at de kyrne som trenger antibiotika blir raskere friske, og at færre kyr vil trenge antibiotika.

Immunforsvar må tas på alvor

Strever kyrne i besetningen med å bli friske så bør fokus rettes mot både fôring og miljø. For eksempel ser vi at helbredelseshastig­heten er lavere i besetninger som leverer mange slakt i høye fettklasser. Det er også kjent at stress påvirker immunforsvaret negativt. Besetninger med lav helbredelseshastighet vil ha god nytte av en vurdering av kusignaler.