Avl

Stor økning i innlegg av NRF-embryo

Høsten 2020 ble det utdanna veterinærer i åtte nye områder. Dermed er det i dag 31 embryoveterinærer som legger inn NRF-
embryo. Disse veterinærene er spredt rundt i hele Norge.

Hanna Storlien

Avlsforsker i Geno

hanna.storlien@geno.no

Figur 1. Antall embryoinnlegg per måned i 2020.

Etter en sommer med få embryoinnlegg tok det seg opp utover høsten, og 2020 ble avsluttet med rekordmange embryoinnlegg i desember. Figur 1 viser tall per 22.desember med til sammen 1 187 embryoinnlegg i 2020.

Prisjustering

I løpet av høsten har det som nevnt kommet til nye områder i ­tillegg til en prisjustering fra og med 1. november. Det ble innført fastpris for kjøring og innlegg ­uansett hvor du bor i landet.­Pakkesystemet er også fjernet. Fra 1. januar ble prisen per embryo endret til kr 200,- og pris for innlegg og kjøring til kr 375,- (per innlegg). Det blir ikke lenger etterfakturert for oksekalver.

Figur 2. Antall embryoinnlegg september – desember i fire områder.

Figur 3. Norgeskartet viser hvordan embryoveterinærene er spredd utover landet.

Embryoinnlegg per område

Figur 2 viser antall embryo lagt inn for månedene september, oktober, november og desember ­fordelt på fire områder. Figuren illustrerer tydelig økningen i embryoinnlegg mot slutten av året, men den inneholder kun tall per 14.desember, og det har blitt rapportert inn en del flere innlegg etter det. Området Øst består av 8 embryoveterinærer, Sørvest består av 11 embryoveterinærer, Midt består av 8 embryoveteri­nærer og Nord består av 4 embryoveterinærer.