Avl

Siste nytt fra Geno avlsplan

Det er i den siste tiden lagt ut to nyheter i Geno avlsplan.

Anne Guro Larsgard

Avlskonsulent i Geno

anne.guro.larsgard@geno.no

Vi har fått en del tilbake­meldinger på at de tidligere benevningene på ‘Forrige’ og ‘Gjeldende’ okseutvalg har skapt forvirring, med at det er vanskelig for gardbrukeren å vite hvilke utvalg som er i inseminøren sin dunk. Avlsplan får nå tilgang til sædruteinformasjon, slik at det vises eksakt dato for når de nye oksene blir tilgjengelig for den enkelte bruker. I skrivende stund (29.01.2021) vil det være to ulike eliteokseutvalg i omløp, enten 2020-4 eller 2021-1.

Figur 1. Ny genetisk defekt vises og sjekkes for i oksetildelingen

Dette vil vises i denne besetning nå, og forteller at for insemina­sjoner fram til og med 17. februar vil det være utvalg 2020-4 som er i dunkene i dette området (se figur 1). Avlsplanen må derfor basere seg på det utvalget fram til denne datoen. Fra 18. februar vil teksten i boksen endre seg til at «Okse­utvalg 2021-2 er tilgjengelig fra Brumunddal 2. juni.»

Tilsvarende info vil komme opp for alle brukere rundt omkring i landet, med datoer som er i ­samsvar med ruteplanen for ­sædbilen.

Ny genetisk defekt vises og sjekkes for i oksetildelingen

En ny genetiske defekt (BTA8H) er beskrevet i en egen artikkel i dette nummeret av Buskap (side 16). Alle genotypa dyr blir testet for denne og resultatet vises nå i ­avlsplanen. I eksempelet i figur 1 har GS-testingen vist at kua er bærer av BTA8H. Okser som også er bærere vil aldri bli satt opp som forslag på denne. ­Dersom kua ikke er genotypa, vil det sjekkes om far til kua er bærer, og til­svarende regel vil gjelde i tildelingen.

Figur 2. Avlsplan viser hvilket okseutvalg som gjelder.