Reportasje

Vurdering av foringa på Aasgård

Fôringsrådgiver i Tine, Paula M Brekken, har gjort vurdering av grunnrasjonen med surfôr, poteter og krosset korn i tillegg til vurdering av grovfôret fra 2020. I tillegg viser hun den positive utviklinga på kg EKM.

Tabell 1. Vurdering av grunnrasjonen. 1. og 2.slåtten 2020 har middels energiverdi og 14 % råprotein. Med potet og særlig krossakornet, øker energiverdien betydelig, men proteininnholdet i blandinga blir lavere. For omsettinga i vomma er vi avhengig av proteintilskudd.

Figur. Utviklingi kg EKM. Avdråtten har ligget lavere siste 12 måneder, men er fremdeles over målet og økende igjen. En lavere avdrått er kompensert med økt tørrstoff i mjølka, det gir en god mjølkepris. Produsert på mye mindre innkjøpt kraftfôr.

Tabell 2. Med en kald mai og en spesielt varm og tørr juni i Nord-Østerdal i fjor, gikk utviklinga i graset raskt. En påfølgende kald og bløt juli påvirket 2.slåtten. Litt for seint på slåtten, og det ble mye fiber, og for mye ufordøyelig fiber, som i dette fôret ga en middels energiverdi. Proteinmengden går ned ved for sein slått. En kan høste mer eget protein ved å slå graset tidligere i utviklinga..