Forskjellig

Lesernes side

Buskap vil gjerne ha bilder fra leserne vi kan bruke på denne siden. Bilder kan sendes som vedlegg i e-post til rlr@geno.no eller lastes opp på www.filemail.com

Starten på raseskiftet

Øyra – litt nervøs, men en god melker.

Den siste håndskrevne gårdsstamboka fra besetningen til Øyvinds far.

Øyvind Meisfjord skriver til oss: — Jeg sitter og ser i noen gamle bøker etter min far. Der kom jeg over den siste håndskrevne gårdsstamboka til hans besetning. 2. juledag 1961 blir det født en kvigekalv etter Halmrast 151. Dette er starten på rase­skiftet på vår gård i Alstahaug på ytre Helgeland. Jeg var 10 år og husker godt denne kviga som bare gikk under navnet "Halmrasten". På 60-tallet ble mange togvogner med drektige kviger transportert fra Hedemarken til vårt område, samtidig som semintjenesten ble utbygd. Dette, sammen med fôrhøsteren, skapte en revolusjon i land­bruket her nord.

Den kua som står sentralt i bildet som er vedlagt, hette Øyra. Hun var litt nervøs, og tok det ut på meg (som var minst). Hun var en god melker etter datidens mål med 3 500 liter melk/år med rundt 4,5 prosent fett. Bildet er fra 1960.

Selv drev jeg med melkeproduksjon frem til kvotesalg 1.januar 2000, de første åra i samarbeid med min far. Vi leverte flere oksekalver til NRF, Bjørkli (husker ikke nummert) fikk avlsverdi 109 og fikk mange avkom.

Litt nostalgi her, altså.

Vi takker Øyvind Meisfjord, som nå bor i Herøy på Helgeland og nylig ble pensjonert lærer, for tekst og bilder.