Organisasjon

Årsberetning og regnskap for Geno

Her kan du lese et utdrag fra årsberetning og regnskap for
Geno 2020. Fullstendig versjon kan du lese på www.geno.no

Styret og adm.dir. i Geno etter årsmøtet i 2020. Fra venstre Vegard Smenes, Ole Magnar Undheim, Anne Margrethe Solheim Stormo (nestleder), Jan Ole Mellby (styreleder), Anne Guro Larsgard, Jon Helge Sandal, Kristin Malonæs (adm.dir.) og Elisabeth Gjems. Foto: Mari Bjørke

Vi legger nå bak oss 2020 og det er et år som verden kommer til å huske lenge. Dette har vært året hvor den norske forbrukeren virkelig har fått øynene opp for bærekraftig og norskprodusert mat. Grensene ble i tillegg stengt og dermed ble det en høyere etterspørsel etter varer i den verdikjeden som vi er en del av. De unike egenskapene ved NRF og vårt forskningsarbeid har fått økt oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt i løpet av 2020. Vi har noe betydelig å bidra med når det gjelder bærekraftig matproduksjon, og det gjør oss attraktive som både leverandør og partner. Dette skal vi bygge videre på fremover.

Aldri hatt så stor avlsframgang

Kristin Malonæs startet som ny adm.dir. i Geno 1. mars 2020. Foto: Mari Bjørke.

Når vi oppsummerer 2020 for Genos del kan vi se tilbake på et år hvor vi aldri har hatt så stor avlsmessig fremgang med NRF. Gjennomsnittlig avlsverdi for fødte NRF-kalver økte med 4,9 prosentpoeng! Vi trappet opp embryosatsingen og nådde nesten 2 000 avtaler på embryoinnlegg. Embryo gir bedre produksjonsdyr i egen besetning og raskere avlsfremgang for fellesskapet. Vi lanserte nye digitale kundeflater og nettbutikk til det norske markedet, etablerte GenoPodden og vi nådde topp plassering på US Proof Run i desember med Roen.

Revidert strategi

I 2020 har vi revidert strategien for Geno 2023. Basert på kundeinnsikt nasjonalt og internasjonalt og en grundig analyse av omverden har vi lagt en retning for hvordan Geno skal lykkes med å opprettholde en sterk posisjon nasjonalt og vokse internasjonalt. Vi har også rigget organisasjonen for å møte denne veksten gjennom en reorganisering av selskapet, og spissing av ressursene for å utløse denne veksten. ABS er vår viktigste partner internasjonalt, og det er gjennom 2020 lagt et godt grunnlag for felles vekstambisjoner i de viktigste markedene ute.

Styrker markedsføringen internasjonalt

I 2021 styrker vi markedsføringen og digitale flater internasjonalt for å synes i markedet som verdensledende innenfor genetikk. I tillegg er satsingen på avl for ei mer fôreffektiv ku og utvikling av en internasjonal avlsplan de største løftene på utviklingssiden i 2021. Til å gjennomføre noe av dette har Geno fått en betydelig andel midler fra Innovasjon Norge og Norges forskningsråd, og det gjør at vi kan ha raskere fremgang. Ved inngangen til 2021 har Geno god fart.