Fruktbarhet

God brunstkontroll avgjørende for å få kalv i kua

Det å være god på brunstkontroll og å prioritere dette arbeidet er avgjørende for å få kalv i kua.

Vilde Granne Kvale

Kursansvarlig veterinær i Geno

vildek@geno.no

Figur. Oversikt over ulike stadier i brunsten, brunsttegn og beste tid for inseminering.

Kua har en gjennomsnittlig sykluslengde mellom ­brunstene på 21 dager, men alt fra 17–24 dager er normalt. Eggløsning skjer rundt 30 timer etter brunstens start, men med en del variasjon fra ku til ku. I en vanlig sæddose er levetiden til spermiene opp mot ett døgn. Spermiene trenger også minimum 6 timer til å modnes i egglederen for å kunne befrukte egget. Hvis eggcellen etter eggløsning må vente på at spermiene skal befrukte det, vil kvaliteten på egget raskt gå ned. Man vil likevel kunne få en befruktning, men sannsynligheten vil være stor for at kvaliteten på embryoet blir så dårlig at det vil dø i løpet av få dager. Dette vil resultere i et regelmessig omløp hos kua.

Beste tidspunkt for inseminasjon

Inseminering for tidlig (spermiene vil dø før eggløsning

Inseminering for sent (spermiene vil ikke være klare til å befrukte egget

Beste tidspunkt for inseminering vil være den siste halvdelen av brunsten (fra 9 timer og utover) og de første 6 timene av etterbrunsten. Insemineringsforsøk som er gjort, både i Norge og i utlandet, viser likevel at tidspunktet på dagen har svært liten betydning, så lenge man inseminerer på riktig dag.

Visuell brunstkontroll er viktig for et godt resultat

Undersøkelser har vist at antall oppdagede brunster øker med antall brunstkontroller. Man bør minst ha en kvelds- og en ­morgenrunde, og brunstkontroll bør skje utenom tid for melking, fôring og annet arbeid i fjøset. Fysisk brunstkontroll, særlig i løsdrift, kan være krevende ettersom man må tett innpå hver ku. Det å se på enkeltdyr er ­likevel en fin måte å oppdage kyr med svak brunstatferd, slik som kyr med høy melkeytelse, halthet eller hos dyr med lav rang. Gjør korte notater i brunstkalenderen.

Aktivitetsmåler–et godt hjelpemiddel

Aktivitetsmåleren fanger ofte opp flere brunster enn produsenten gjør. Aktivitetsmåleren har også god evne til å skille kyr med falsk brunst fra dyr i ekte brunst og hvilke dyr i en brunstgruppe som faktisk er i brunst. Den vil altså kunne redusere antall overflødige insemineringer. Mye tyder på at produsenter som bruker aktivitetsmåleren som et supplement, i tillegg til visuell brunstkontroll, jevnt over oppdager flest brunster (les mer om aktivitetsmåler på side????).

Brunst deles i tre faser

Forbrunst

I forbrunsten, som varer fra 1–3 dager vil man kunne se seigt og grått slim fra vulva (kjønnsleppene), som blir mer tyntflytende etter hvert.

Brunst

Brunsten hos NRF-kua varer i snitt i 18 timer, med variasjoner på alt fra 6–30 timer. Kua blir da mer urolig og er var for lyder. Hun står når andre ligger og vil ofte prøve å jage opp andre dyr. Utsagnet; «kua følger deg med øynene med et glansfullt blikk», stemmer ofte bra. Nyere forskning på brunst hos NRF-ku, gjort av Guro Sveberg, viser at ei ku i brunst i snitt er involvert i brunstatferd 3–4 ganger i en timinuttersperiode.

Under brunst vil kjønnsleppene til kua svulme kraftig opp og bli røde. Slimet blir mer krystallklart, trådtrekkende og klebrig. Luftblærer i glassklart og trådtrekkende slim som man kan trekke opp mot 10 cm eller mer, tyder på at kua er i nærheten av beste tidspunkt for inseminering.

Gjentatt rideaktivitet betyr at brunsten har startet, men gjennomsnittskua rir kun én enkelt gang i løpet av en timinuttersperiode. Dette er inkludert all rideaktivitet hun er involvert i og kan vare kun i 5 sekunder! Det er også lett å forstyrre kua slik at hun ikke rir i denne perioden.

Ståbrunst vil si at kua står stille for ridning fra andre dyr i minimum to sekunder. Kyr i ståbrunst rir nesten like ofte på andre dyr, som de blir ridd på. Har man en timinutters brunstkontroll, kan man like gjerne se at ei ku i ståbrunst rir på andre dyr som at hun står.

Andre brunsttegn som knuffing, snusing, slikking og hodehviling er verdt å se etter. Nedsatt appetitt og nedgivning av melk er også tegn på brunst.

Dyr som er brunstig samtidig vil ofte oppholde seg i nærheten av hverandre over tid. Ser man minst to kyr som står innenfor to kulengder fra hverandre og gir og mottar brunsttegn, har man en seksuelt aktiv gruppe (SAG). En slik brunstgruppe er et sikkert tegn på at i alle fall ei av kyrne i gruppa er i brunst.

Etterbrunst

Etterbrunsten varer i 1–3 dager. De atferdsmessige brunsttegnene vil da opphøre, men man kan fortsatt noen ganger se slimflytning. Blødning skjer alt fra 1–2 dager etter avsluttet brunst. Rundt 55 prosent av alle kyr og rundt 85 prosent av alle kviger viser blødning.

Kyr man ikke har sett brunst på i løpet av 40–60 dager etter kalving, anbefales å få sjekket av veterinær.