Avl

Verdien av genotyping av seminokseemner

Geno går glipp av noen av de beste seminoksene fordi ikke alle som får tilsendt genotypingsutstyr for oksekalver sender øreprøver i retur.

Hanna Storlien

hanna.storlien@geno.no

Marte Holtsmark

marte.holtsmark@geno.no

Begge avlsforskere i Geno

Geno er eid av de norske melkebøndene, og bygger på en avlsmodell der alle produsenter bidrar til den genetiske fremgangen gjennom inn­rapportering av data og bidrag til genotyping av semin- og egg-/embryodonor-emner.

Tilby sæd fra de beste NRF-oksene

Oksekalven er etter 12027 Storflor med morfar 11786 Eek. Foto: Turi Nordengen

Geno har som mål å tilby sæd fra de beste NRF-oksene i populasjonen til norske bønder. Arbeidet med å fremskaffe disse dyra begynner 2-2,5 år før, med inseminering av gode mordyr med konvensjonell sæd eller innlegg av embryo. Geno avlsplan er et viktig verktøy for å sikre inseminasjon med sæd etter okser som vil kunne gi kalver med gode bruks­egenskaper. Når kalvene så blir født, 9 måneder senere, starter jobben med å identifisere de ca. 180 mest lovende oksekalvene etter hver seminokse for geno­typing. Disse selekteres ut fra gjennomsnittlig avlsverdi til far og mor til kalven. Til sammen genotypes det ca. 8 000 oksekalver per år, hvorav 145–150 kjøpes inn som seminokseemner. Seleksjonen gjøres på grunnlag av avls­verdien og avstamningen til ­kalvene som kjøpes inn, og alle produsenter i Norge, fra Finnmark i nord til Lindesnes i sør, har i utgangspunktet samme mulighet til å selge seminokseemner til Geno, forutsatt at de har sendt inn øreprøve fra kalven.

Alle må bidra til genotypingen av seminokseemner

Geno får ikke øreprøver i retur for alle oksekalvene vi sender ut genotypingsutstyr til. Som vist i figur 1 har andelen som returnerer øreprøven økt siden 2018, men det er fremdeles mellom 20 og 30 prosent av seminokseemnene vi ikke får øreprøve fra.

Konsekvensen av dette er at vi ikke får selektert oksekalver blant de 8 000 beste kandidatene. For å komme opp på 8 000 genotypede seminokseemner må vi sende ut genotypingsutstyr på ytterligere ca. 2 000 oksekalver, etter mødre med lavere avlsverdier. Sann­synligheten for å finne et virkelig godt seminokseemne etter disse vil være noe lavere. Vi vil derfor gå glipp av noen av de beste seminoksene, og oppnår dermed ikke fullt ut potensialet for genetisk fremgang for NRF populasjonen.

Ettersom mange av de beste kuene etter hvert insemineres med kjønnsseparert sæd, blir det enda viktigere å få genotypet alle de beste seminokseemnene. ­Produksjonen av seminokseemner født etter embryoinnlegg er per dags dato ikke stor nok til å ­kompensere fullt ut for bruken av kjønnsseparert sæd.

Figur 1. Prosentandel av vevsprøver vi får i retur for seminokseemner det er sendt ut genotypingsutstyr til.

Figur 2: Prosentandel av GS-prøver som har ventet i 10–20 dager, 21–30 dager, 31–50 dager eller 51–100 dager på resultater, fordelt per år.

15 000 å tjene på salg av seminokseemne

Geno betaler nå kr 15 000 for oksekalver som kjøpes inn som seminokseemner. Alle som sender inn øreprøve på seminokseemner har potensielt en mulighet til å selge kalv til Geno. Sannsynlig­heten for å treffe «jackpot» er bedre enn om du spiller på Lotto. En forutsetning er dog at kalven ikke selges videre til en annen besetning innen vi har fått vurdert genotypingsresultatene. For å redusere risikoen for at kalvene vi kjøper er smittet med en eller annen sykdom, ønsker vi ikke å kjøpe inn kalv som er solgt videre til andre besetninger. For å sikre svar fra Geno før salg av livdyr anbefaler vi sterkt å være rask med innregistrering i Kukontrollen og uttak av prøve. Dette er ut­dypet ytterligere i neste avsnitt.

Hvis mor til kalven ikke er gen­typet så vil genotyping av kalven bidra til å øke sikkerheten på ­avlsverdien til mordyret.

Vi vil derfor gå glipp av noen av de beste seminoksene

Sett i GS-merke og send vevsprøva så fort som mulig

Det sendes ut prøveutstyr samme uke som et seminokseemne blir registrert født i Kukontrollen. Det er derfor viktig å være kjapp med å registrere kalvinger i Kukontrollen slik at prøveutstyret kan bli sendt fra Biobank så fort som mulig. Videre anbefales det å sette i GS-merke og sende det i retur så fort som mulig slik at ­Biobank får sendt det til analyse ved første mulighet. Biobank ­sender prøver til lab mandag hver eneste uke, og Figur 2 viser hvor lang tid det tar fra Biobank har mottatt prøva til resultatet er klart. I løpet av 2020 var de fleste ­resultater på plass innen 10–20 dager. Det har vært en positiv økning fra årene før. I dag ­beregnes det nye avlsverdier hver andre uke, og vi ser potensialet til å effektivisere tiden ytter­ligere med å kjøre avlsverdi­beregning hver uke på sikt. Dyr som må vente lenger enn ­gjennomsnittet er ofte grunnet regenotyping, altså at prøven feiler og må ­genotypes på nytt med DNA fra samme øreprøve.