Helse
Det lure med juret

Hvorfor sende mastittprøver til sentralt laboratorium?

Bruk av akkrediterte laboratorier til mastittanalyser sikrer dokumentasjon som brukes til forebygging og presis bruk av antibiotika.

Marit Smistad

Veterinær, nærings­stipendiat Tine Mastittlaboratoriet

marit.smistad@tine.no

Li v Sølverød

Veterinær Tine, leder Melke­laboratoriene TRM

liv.solverod@tine.no

Overvåking av hvilke bakterier som har betydning for jurhelse i Norge og forekomsten av antibiotikaresistens er viktig for å dokumentere “kanskje verdens fineste melk”. Foto: av Bryndis Holm på Veterinærinsituttet

I mange land dyrker veterinærene speneprøvene på kontoret sitt. Det er flere grunner til dette. Mange land har ikke lenger spesialiserte mastittlaboratorier. De fleste land har ikke den gunstige antibiotikaresistenssituasjonen som vi har i Norge. Veterinærer dyrker mastittbakterier for å velge antibiotika. Det anvendes mange ulike typer antibiotika som vi i Norge ikke ønsker å bruke på melkekyr. Forekomsten av de ulike mastittbakteriene varierer også fra land til land og krever ulike tiltak og behandlinger. I Norge er behandlingsargumentet for dyrking ved veterinærkontorene mindre relevant. Tine har gjennom flere tiår dokumentert at kyr med klinisk mastitt i hovedsak har bakterier som skal behandles med penicillin. Unn­taket er E. coli-infeksjoner, hvor antibiotika generelt har dårlig effekt.

Resultatene kommer alle til nytte

I Norge eier melkeprodusentene sitt eget mastitt­laboratorium. Det ble etablert i 1951. Tine har valgt å drive et veterinært diagnoselaboratorium fordi det er ønskelig med en presis mastittdiagnostikk, hvor ­resultatene også kan brukes langsiktig. Speneprøveanalyser ved mastittlaboratoriet skjer etter internasjonal standard. Resultatene rapporteres inn til besetnings­styringssystemet på medlem.tine.no slik at de kan benyttes til kontinuerlig evaluering i det enkelte fjøs og til forebyggende jurhelsearbeid. I tillegg er resultatene av en kvalitet som gjør at de kan brukes til både nasjonal overvåking, dokumentasjon og forskning.

Nøyaktig bakterieidentifisering

Diagnostikken som gjøres i felt kan gjøres fortere enn metoden som brukes ved mastittlaboratoriet. Er ­hensikten kun å finne ut om dette er en E. coli-­infeksjon eller ikke, kan du få svar dagen etter. På akkrediterte laboratorier leses skålene av etter både ett og to døgn, før den endelige konklusjonen svares ut. Konklusjonen vil da gi svar på tilstedeværelse av alle relevante mastittbakterier, helt fra milde miljø­bakterier, til smittsomme mastittbakterier som krever oppfølging. Analyse ved Mastittlaboratoriet krever litt mer tid, men du kan også være trygg på at resultatet er riktig, og at bakterier som er viktig å fange opp ­tidlig (for eksempel S. agalactiae, smittsom mastitt) blir oppdaget.

Dokumentasjon antibiotikaresistens

Der du tidligere måtte finne veien til postkontoret for å sende prøva er transportleddet nå forenklet ved at du sender prøva med Tine-tankbilen. Prøva holdes nedkjølt hele veien fram til laboratoriet, noe som har gitt merkbart bedre prøvekvalitet.

Bruk av akkrediterte laboratorier til mastittanalyser sikrer dokumentasjon som brukes til forebygging og presis bruk av antibiotika. I Tine-overvåkes hvilke bakterier som til enhver tid har betydning for jurhelse i Norge og forekomsten av antibiotikaresistens. Dette er svært viktig grunnlag for å dokumentere “kanskje verdens fineste melk”.