Forskjellig
Buskap for 50 år siden

Fellesfjøs skal løse problemene med avløsning

Rasmus Lang-Ree

rlr@geno.no

Manglende fri for husdyrbøndene er tema for en artikkel av Per Fjørkenstad i Buskap og avdrått nr. 1 i 1971. Til tross for en rekke ideer de siste 10-15 årene, mener Fjørkenstad at det har blitt smått med fritid for kubøndene. Han øyner et håp om at fellesfjøs kan være veien å gå for å få løse problemet med manglende fri fra fjøsarbeidet. Til tross for mye positiv oppmerksomhet om fellesfjøs etter krigen har det ikke fenget. Fjørkenstad mener noe av årsaken er at organisasjonsformen ikke har funnet den beste løsning. Hvis også den menneskelige mistenksomhet ble ryddet av veien, mener han det må være mulig å utnytte stordriftsfordeler selv for relativt små fellesfjøs med 30 – 50 kyr. Felles for alle samarbeidstiltak som fellesfjøs, fellesbeiter og fellessetrer er at en får frigjort tid. Artikkelforfatteren er også innom vikar- og avløsertjenester som han mener er spesielt viktig i vinterhalvåret. Det vises til at det offentlige har vist interesse av å hjelpe til med løsninger her, men Fjørken­stad er kritisk til at det er Familie- og Forbrukerdepartementet som har fått ansvaret for administrasjon av dette tiltaket. Et departement som han skriver de fleste politiske partier går inn for å legge ned.