Q-bonden

Q-bonden

Redigert av Heidi Stenseng

Bli kjent med våre Q-bønder

Glomstad, Øyer kommune, Innlandet fylke.

Navn: Jan Olav Johnsgård, 40 år.

Areal: 275 dekar eget og 325 dekar leid

Kvote: 430 000 liter, derav 225 000 eid og 196 000 leid

Avdrått: 8 500 kg EKM pr. årsku

58 årskyr, NRF og Holstein, samt. noen melkesimmentalkrysninger. 15 ammekyr av tung rase.

Hva liker du med Q-meieriene?

— Q-meieriene ligger lokalt, jeg får bedre betalt for melka og får god service i forbindelse med rådgivning i drifta. I tillegg setter jeg pris på at jeg betyr noe som melkeprodusent.

Hva liker du best ved å være bonde?

— Det jeg liker best ved å være gardbruker er at jeg kan styre hverdagen min sjøl og ha varierte arbeidsoppgaver, pluss at det er svært trivelig å ha storfe. Jeg slipper å ha mye fritid og lure på hva jeg skal bruke tida på.

Hva mener du er viktig for å opprettholde god dyrevelferd?

— God dyrevelferd er avhengig av at bøndene får gode rammevilkår for å få mest mulig ut av drifta og dermed kunne gi dyra det de trenger. Jeg tror det er viktig å bruke mye tid på dyrene og kjenne besetningen sin godt for å lettere kunne oppdage ting tidlig. Fra slutten av mai til oktober lar jeg kyrne gå ut og inn som de vil, noe som fungerer godt i mitt driftsopplegg. I tillegg har jeg valgt å la kalven gå med mora de første dagene etter kalving, og deretter sette dem under noen faste ammekyr i ei uke eller to. Dette bidrar til friskere og sterkere kalver

Hvordan er gardsdrifta om 10 år?

— Da har jeg satt opp et tilbygg på det eldste fjøset til ammekyr og ungdyr. I tillegg har jeg bygd en velferds­ avdeling for kyr.

Har du noen nyttårsforsett for 2021?

— Først og fremst skal jeg inseminere flere kyr og kviger. I tillegg har jeg som mål å få tatt jordprøver og gjøre tiltak som på sikt kan avle bedre grovfôr.

Jan Olav Johnsgård. Foto: Heidi Stenseng