Vi i TINE

Vi i Tine

Redigert av
Unni P. Christensen

Slutt på bruken av TINE-logo i markedsføring av vaskemidler

Bedrifter som markedsfører vaskemidler til melkeutstyr har fått beskjed om at de må slutte å bruke TINE-logoen i sin markedsføring. I lang tid har TINE administrert en ordning hvor de som markedsfører vaskemidler til melkeutstyr kan få gjennomført en felttest i regi av TINE. Dersom ­testen viser det ønskede resultatet, får produsenten anledning til å bruke en logo på forpakningen.

Avslutte bruken av logoen i første halvår

Situasjonen i dette markedet er uoversiktlig. De ulike markedsførere ­bytter navn og produsent av midlet. Noen bruker logoen, andre ikke.

– Dette, samt at vi mangler tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre ­felttester, gjør at TINE ikke lenger ønsker at logoen blir brukt, sier Svein Helge Einarsen, serviceleder i Sør, i Melkekvalitet og Service.

TINE har derfor besluttet å si opp ordningen, og har i brev datert 7. januar 2021 bedt om at markedsførerne avslutter bruken av logoen i løpet av første halvår 2021.

Ny podkast fra TINE:
Gode tips om eierskifte

I denne podkastepisoden møter du Marthine Dæhli Unnerud og Wiggo Paulsen, begge økonomirådgivere i TINE med bred erfaring og kunnskap om eierskifte­prosessen.

Fellesfinansierte webinarer ­gjennom hele 2021

En nyttig medlemsfordel i TINE er tilgangen til å delta på gode faglige arrangementer.

Den digitale satsingen til TINE gir oss alle nye muligheter, og i år vil TINE Medlem og TINE Rådgiving kjøre fagmøter (webinarer) på den digitale plattformen Teams. TINE Rådgiving jobber med å sette sammen en temaplan for disse webinarene for hele 2021. Der vil du møte våre dyktige fagrådgivere som presenterer temaer og caser for de sentrale områdene i drifta di. På det første arrangementet i januar deltok hele 450 TINE-produsenter, og vi gleder oss til å «treffe» dere alle sammen i løpet av året gjennom disse webinarene.

Følge med på medlem.tine.no for mer informasjon om tidspunkt, tema og påmelding til hvert enkelt webinar.

Ny runde med digitalt eierskiftekurs

TINE Rådgiving har i januar og februar gjennomført flere runder med disse ­kursene. Etterspørselen har vært stor, og kursene ble raskt fylt opp.

Kursene fikk også gode tilbakemeldinger fra dem som deltok, og vi har derfor besluttet å sette opp enda en kursrunde i mars.

Det er en møteserie bestående av fire digitale samlinger, hvorav de tre første inngår samlet i en pakkepris på kr 1 000,-, og den fjerde er for dem som vurderer å selge gården ut av familien, med et tillegg på kr 400,-.

Les mer om kurset på medlem.tine.no