Tema: Gjødsel

Vil øke avlingene

Anders Felde i Felde samdrift har klokkertro på at ­presisjonsgjødsling av enga er framtidas løsning.

– Vi trenger alt graset vi kan få til, og jeg er sikker på at presisjonsgjødsling av enga vil gi større avlinger, sier Anders Felde i Felde samdrift i Byrkjelo. Foto: Rasmus Lang-Ree

Felde samdrift i Byrkjelo har sammen med to andre bruk investert i utstyr for presisjonsspredning av mineralgjødsel. Selv om utstyret kom sent i fjorårssesongen, slik at det i hovedsak ble før tredjeslåtten utstyret ble prøvd, er erfaringene lovende. Anders Felde forteller at variabel tildeling av mineralgjødsel (atFarm) ga veldig jevn og fin farge på enga. Avlinga ble jevnere og i sum større. Sate­llittbildene er fra ett skifte der sentrifugalsprederen og GPS-utstyret ble prøvd før andreslåtten. Bildet viser at variasjoner har blitt utjevnet med variert gjødsling.

Behagelig å kjøre

– Utstyret var lett å ta i bruk, og det er veldig behagelig å kjøre når stenging og åpning skjer automatisk, forteller Anders. – Vi har ikke faste kjørespor, men kan velge å kjøre etter de kjørespor GPS viser eller etter den fysiske spredningen. Vi har innstilt sprederen på 21 meter bredde og med en halv meter overlapp. Jeg tipper vi kommer til å velge å kjøre etter GPS`en.

Riktigere gjødsling

Anders forteller at de har mange skifter som betyr mye hjørner og kiler som tidligere har blitt ­dobbeltgjødslet. Selv om han ikke nødvendigvis tror de kommer til å bruke mindre mineralgjødsel, er han sikker på at riktigere tildeling etter næringsbehovet i jorda vil gi større avlinger.

Ligger til rette for samarbeid

Utstyr for presisisjonsgjødsling er ikke billig utstyr, men kapasiteten er vanvittig stor og derfor ligger det til rette for samarbeid og entreprenørvirksomhet. – Vi ­bønder må omstille oss litt i hodet og bli flinkere til å samarbeide om maskiner. Jeg tror også det ­kommer til å bli mer vanlig å leie entreprenør til gjødslinga. Kanskje kan en bonde investere i utstyret og ta på seg leiekjøring for andre bønder i bygda? Gjødsling av enga er heller ikke en oppgave som må gjøres på dagen, av­­slutter Anders.