Dyrevelferd

WelCow skal kartlegge dyrevelferden

Snart skal vi i prosjektet WelCow på rundreise og se hvor bra kuene i Norge har det. Vi håper at de bøndene som blir spurt om å delta, takker ja til et besøk av oss i prosjektet WelCow.

Tekst og foto
Camilla Kielland

Prosjektleder WelCow

camilla.kielland@nmbu.no

Conor Barry som er produksjonsdyrsveterinær fra Irland og som skal ta en doktorgrad i dyrevelferd ved Veterinærhøgskolen/NMBU, kommer til å være den som besøker de fleste besetningene som blir med i prosjektet.

I dette WelCow-prosjektet ønsker vi kartlegge dyrevelferden i ­norske melkekubesetninger og synliggjøre den gode jobben ­norske melkeprodusenter allerede gjør innen dyrevelferd.

Alle gårdbrukere som har husdyr i Norge, jobber med dyrevelferd til daglig. I tillegg har Norge en av verdens strengeste regelverk for dyrehold, og vi har gode kvalitetssystemer. Likevel er det mye av denne jobben som ikke er synlig for omverdenen. Deler av sam­funnet etterlyser å vite mer som hvordan dyr har det, og da må vi starte med å kartlegge den ­faktiske dyrevelferden på gårdene i Norge.

Kartlegging ved besøk

Dyrevelferden vil bli kartlagt ved å se på hvordan kyrne har det ute i fjøsene. De fleste av de utvalgte besetningene vil bli besøkt av Conor Barry. Han skal ut på ­norgesturné i en bobil. Conor er en produksjonsdyrsveterinær fra Irland, og kommer fra en familie med melkebønder. Han tar en doktorgrad om dyrevelferd hos storfe ved Veterinærhøgskolen, og han er godkjent til å vurdere dyrevelferd. Conor gleder seg til å se mer av Norge og møte mange nye mennesker. Både han og prosjektet håper gårdbrukere takker ja til et besøk, tross covid-19. Vi vil selvfølgelig ta alle nødvendige smittevernhensyn.

Utplukk og avtaler

Prosjektet skal, sammen med Tine rådgiving, plukke ut besetninger som har løsdrift. Deretter tar Conor kontakt med gård­brukerne for å høre om de ønsker at han kommer på besøk. Er de positive til deltakelse, vil han avklare et tidspunkt som passer.

Besøket vil ta en hel dag, men gårdbrukerne trenger bare å være med Conor i de første 15 minuttene. All data han samler inn, vil bli behandlet anonymt. Som takk for hjelpen til deltakende bønder, vil de være med i en trekning, og de som vinner kan velge mellom et gavekort til Tine-kolleksjonen eller en billett til Storfekongressen 2022 hvis den blir arrangert.

WelCow

Prosjektet som har navnet WelCow, er et samarbeidsprosjekt. Næringen er representert ved at Tine og Animalia bidrar både økonomisk og med fagkompetanse. I tillegg har prosjektet med aktører som Norges Bondelag og gårdbrukere, slik at vi hele veien har god kontakt med dem som skal dra nytte funnene i prosjektet.