Tema: gjødsel

246 færre mil med traktor

Forskjellen på å kjøre fra Molde til enten Roma eller Hamar illustrerer hvor mye kjøring Nordvik samdrift sparte på å leie inn lastebil og kontainer til spredning av husdyrgjødsla.

Tekst og foto
Rasmus Lang-Ree

rlr@geno.no

Nordvik samdrift i Surnadal kommune
i Møre og Romsdal

 • Kari Nordvik og Oddvar Mikkelsen

 • Maria og Leif Torbjørn Mikkelsen (foreldre til Oddvar)

 • Tre passive deltakere i starten, to er kjøpt ut siden

 • Ca. 790 dekar (fulldyrket og innmarksbeite, eid og leid)

 • Kvote på 480 000 liter

 • Ca. 58 årskyr

 • Avdrått på ca. 9 100 kg EKM

 • Framfôring egne okser

 • Oddvar har 45 vinterfôra sauer og noen ammegeiter i eget foretak

Aktuelle for bruk av lastebil og kontainer som mellomlager i gjødselspredningen

Verken far eller sønn savner timene på traktorsetet som har blitt borte. Her foran tankvogna på 10 kubikk.

Oddvar Mikkelsen kjøpte gården Gammelstua i Todalen i 2003. Foreldrene drev nabogården Bortistua, og sammen fikk de godkjent å starte samdrift der den sovende kvota på Gammelstuan inngikk. Da ble det ei kvote på 120 000 liter. I tillegg leide de deler av en tredje gård.

– Da hadde vi tre tungvinte fjøs å stelle og begynte å planlegge et nybygg. Bygget vokste i størrelse fordi det meldte seg tre brukere som ville leie ut kvota si, forteller Oddvar.

Med fem kvoter ble det 80 i stedet for 48 liggebåser og melkerobot i fjøset som ble tatt i bruk i desember 2007. De første årene ble oksekalvene solgt, men i 2012 ble båsfjøset på gården til foreldrene bygd om til oksefjøs med 8 binger med plass til 5 okser i hver. Timingen var perfekt med innføringen av kvalitetstilskudd på slakt. Fôrgrunnlaget ble litt snaut, men med leie av 100 dekar til løste det seg.

Møkka fra kufjøset siger på grunn av høydeforskjellen inn i bunnen av kummen som tar 2 000 kubikkmeter. Slik blir det skorpe og ingen lukt.

Mange skifter

Avtalene om jordleie varierer fra 5 til 140 dekar. Nordvik samdrift leier jord av til sammen 18 bruksnummer og har 15 avtaleparter. Til sammen blir det 50 skifter som ligger fra helt nær gården til 25 kilometer unna.

– Tror aldri jeg har glemt noe skifte, men det er nødvendig å tenke etter noen ganger, sier ­Oddvar. Et areal på 108 dekar som ligger lengst unna får ikke husdyrgjødsel.

Endeløst med traktortimer

I 2008 ble det kjøpt inn 10 kubikks tankvogn til å kjøre ut husdyr­gjødsla. Det tok voldsomt med tid, og ofte rakk de ikke å få kjørt ut alle steder mellom 1. og 2. slått. Med framfôring av oksene ble det mer møkk, og det ble kjøpt ei 7 kubikks tankvogn i tillegg. Far og sønn var skjønt enige om at dette ikke kunne fortsette. Ikke bare ga det slitasje på folk – det ble mye dekkskift, servicekostnader og dieselkostnader på traktorene. Det er tross alt 3 000 kubikkmeter med gjødsel (inkludert regnvann i kummen) som skal spres og med bruk av de to tankvognene blir det fort 350 til 400 lass.

På det meste har de klart 720 ­kubikk på en lang dag

Lastebil og kontainer

For 8 år siden begynte de derfor å leie Per Martin Horsgård. Han hadde tidligere drevet med tømmertransport, men ønsket å satse på gjødsel- og rundballetransport. Med innleid 100 kubikks kontainer som mellomlager, lastebil som tok 30 kubikk pr. lass og utkjøring med egne tankvogner fra mellomlager ble kapasiteten enormt mye større. På det meste har de klart 720 kubikk på en lang dag. Når de kjører med to vogner har de hatt med en person til å koble slangen til vakuumtankvognene slik at traktorkjørerne skal slippe å gå av. De begynte på arealene som lå 12 km fra gården og tok det de rakk på en dag. I de siste 4–5 årene har de leid lastebil 1,5 dag på våren og 1 dag på sommeren. Arealene nærmest fjøset spres med de to tankvognene. Mange skifter har gjort at de ikke synes slangepredning er aktuelt. Nedfellerutstyr for tankvogn har blitt diskutert, men kostnadene har gjort at det ikke har blitt noe av.

Oddvar Mikkelsen er sikker på at riktigere bruk av husdyrgjødsla får betydning for avlinga. Dessuten blir det mindre kjøreskader i enga og redusert risiko for

Arealene nærmest gården får ­husdyrgjødsel 3 ganger i sesongen. På arealene inntil 6 km spres det 2 ganger, mens arealene mellom 6 og 10 km får husdyrgjødsel 1 gang. På arealene lenger unna enn 2 mil brukes bare kunstgjødsel. Gjødselspredningen starter vanligvis rundt 20 april. Runde to blir i midten av juni etter førsteslåtten og siste før 10. august hvis det går (vanskelig å få til hvert år).

Sparte traktortimer

Nordvik samdrift ble ett av de seks brukene som ble med i ­prosjektet Møkk og miljø–bedre bruk av husdyrgjødsla til beste for bonde, økonomi og miljø (se egen artikkel på side 36). Prosjekt­leder Rose Bergslid beregnet den totale kjørelengden med tankvogn til 2 900 kilometer og en tidsbruk på 150 timer. Med bruk av lastebil og kontainer ble kjørelengden med traktor redusert til 440 kilometer (2 460 kilometer færre kilometer), og tidsbruken redusert til 53 timer (97 færre timer). Far og sønn er skjønt enige om at de ble dyktig lei av alle timene på ­traktorsetet. Ikke bare skal møkka ut, men det er også rundballer som skal tilbake.

Gjødsla blir spredd til riktigere tid og med riktigere mengde nå.

Tilskudd kan finansiere deler av leiekostnader

Prisen for tankbil og sjåfør ligger på ca. 1 400 kr pr. time pluss leie av kontainer (ca. 10 000 til 15 000 kr). Kostnaden for Nordvik samdrift blir på ca. 60 000 kr. Siden behovet for spredning etter 10. august blir redusert kan det søkes om tilskudd fra Regionalt Miljøprogram for tidlig spredning i vekstsesong og foreløpig sats for 2020 er 50 kr/dekar. Søknad for 601 dekar vil gi tilskudd på 30 000 kr og betale for halvparten av leiekostnadene.

– Ikke bare ser vi fordelen ved redusert tidsbruk og dekkslitasje, sier Oddvar. Gjødsla blir spredd til riktigere tid og med riktigere mengde nå. Risikoen for sporer ved spredning på gras som er for langt blir også mye mindre.

Mange kubikk av regnvannet

En meter regnvann vil gi 490 kubikk med regnvann i kummen som tar 2 000 kubikk (under oksefjøset er det møkkjeller). Oddvar og Leif Torbjørn sier de har diskutert det, men ikke er helt enige om tak over kummen. Kostnaden vil fort komme på 300 000 kroner. Dessuten kan vanntilførsel utover vaskevann fra fjøset være positivt for gjødselvirkningen. Men det er heller ikke gratis å få ut 490 kubikk med vann….

Fordeler med bruk av lastebil og kontainer som mellomlager

 • 246 færre traktormil

 • 97 færre timer

 • Får mer ut av gjødsla når den disponeres riktigere

 • Sparer slitasje og kostnader på traktorer

 • Benytte seg av tilskudd for spredning før 10. august

Lastebil også til noe rundballetransport

I flere år ble gresset lagt i flere plansiloer på bakken. Etter innkjøp av lessevogn ble alt gresset lagt i to store plansiloer i to år. – Enten det skyldtes at vi var uheldige eller udugelige fikk vi sporer i siloen andre året. Det ble så ille at vi måtte selge silofôret til bruk på okser og kjøpe inn rundballer. Etter det ble det rundballer og vi har funnet ut det passer best for oss med mye bratte og spredte skifter.

Rundballene fraktes hjem enten med traktor og henger som tar 17 baller eller med innleid lastebil som tar 40 fra jordene som ligger lenger unna. Oddvar forteller at de begynner å kjøre det de rekker allerede mens de driver med ­slåtten, men det de ikke rekker legges nær bilvei. Samdrifta har mye bratte jorder. Bare 50 dekar er flatt, og 93 dekar er brattere enn 1 til 5 (noe av dette er brattere enn 1 til 3) og på ett av skiftene har det vært skitrekk. Noen steder kjører Leif Torbjørn parallelt med Oddvar som presser for å fange opp ballene. Ellers må Oddvar kjøre ut av skåret og til enden av bakken for å legge fra seg ­ballen. Han passer da på at en ball er ferdigpakket og så venter han til ballen som ligger klar er ferdigpakket. Men som Oddvar sier tar det ekstra tid og derfor er de fornøyd om de klarer 20 baller i timen.

Vil bli heltidsbønder

Kari og Oddvar traff hverandre under studier på det som nå heter NMBU. Han har tidligere jobbet i både Strand Brænderi og Norgesfôr og vært aktiv i organisasjons­livet både som lokal- og fylkes­leder i bondelaget. Hun i har ­jobbet utenom, men også hun blir heltidsbonde. Selv om Kari og Oddvar nå går sterkere inn i drifta vil hans foreldre fortsatt være aktive. Driftsopplegget nå er to uker fjøs på de unge og ei uke på «pensjonistene» pluss at de deler en avløser i 70 prosent sammen med tre andre bruk.