Tema: Gras

Nye tanker slår dype røtter på Vinstra

På søken etter lett utstyr, lave turtall, arter med røtter i ulik dybde og et høstetidspunkt som gir høg nok fordøyelighet og proteininnhold slik at det kan kombineres med kraftfôr med mest mulig norsk korn. Gleden er å utvikle, teste og endre.

Solveig Goplen

Solbjør i Nord-Fron kommune i Innlandet

  • Øyvind Sandvold

  • Kvote: 336 000 liter

  • Areal: 300 dekar. I tillegg 100 dekar hogd og i gang med nydyrking

  • Ytelse: 8 500 kg EKM

  • 26 kg kraftfôr per 100 kg EKM

  • 80 MJ (11,2 FEm) i grovfôropptak

 

Solbjør ligger høgt og fritt på 600 moh, med jordveg opp mot 800 moh. Foto: Privat

Øyvind Sandvold på Vinstra er en produsent som setter mål og er opptatt av måloppnåelse. For 11 år siden, da han fikk tildelt 5-årsplakett sa han til dattera Mari på fire: - Hvis vi greier det så skal du Mari få bli med på Sølvtine-overrekkelse. Da får vi møte alle de bøndene som produserer den beste melka, elitemelk.

Nå må Øyvind skuffe Mari for covid-19 setter en stopper for slike store arrangement. I stedet blir det middag laget av Arne Brimi på Vianvang for de norddølene som får Sølvtine.

Jordbruk er interesse nummer en

Men som Øyvind sier det er jordbruk som er hans store interesse. Det å pløye jorda, få den perfekte pløgsla det gir arbeidsglede. Det å blande si engfrøblanding basert på egen kompetanse og tro på at det vil gi ei bedre eng enn forrige gang han pløyde opp. Hos Norgesfôr på Vinstra strekker de seg langt for å hjelpe bonden på Solbjør. De lytter, rister kanskje på hodet, men er og smertelig klar over at det slike bønder, foregangsbønder som tør å teste, ta sjanser for så å reise seg på nytt for å ta nye sjanser. På møterommet over fjøset med utsikt over Gudbrandsdalen på sitt beste er temaene mange…

— Sjå her, sier Øyvind og viser meg Vaderstadkatalogen. Vaderstad har egen katalog som beskriver jordarbeiding med utdypende stoff for eksempel om meitemark, sopp og drenering. Øyvind kaller den jordbibelen og han bruke gjerne tid på å studere hvordan jordarbeidingsutstyr stilles inn.

Øyvind Sandvold (til høyre) drøfter utvikling av fôrkvaliteter fra 2016-2020 med Jørn Skoe fra Vinstra Mølle som er en god sparringpartner. Foto: Solveig Goplen

Evaluering av 2020

Gleden over at nydyrkinga på 80 dekar 800 meter over havet presterte veldig bra. Nydyrkinga ble etablert høsten 2018. Bland­inga som ble sådd på nybrottet er ei blanding av Norgesfôrs blanding nr. 7 og 5. Blandinga har totalt 7 arter og i tillegg flere sorter. Responsen ble veldig bra med stor avling og høg fordøyelighet. ­Kløveren vokser godt og Øyvind har lyst til å prøve ut om luserne kan etablere seg på arealet senere. I dag selges ferdigsmitta frø, det gjør det enklere.

Vinstra Mølle har tatt ut fôrprøver på Solbjør over flere år. Jørn Skoe, Vinstra Mølle, er jevnlig til Solbjør for å «vaske møkk» og sammen med fôringsrådgiver fra Tine drøftes endringer av PMR (grunnrasjon). Møkkvasking er en rask og effektiv måte for å sjekke fiberandel som er att i møkka og fordelinga mellom fine og grovere fiber.

Utfra resultatet er det nødvendig å sette trøkket på det viktigste. Det å finne en stabil blanding som kan brukes over tid. Det viktigste først. Med stort påslag i kvote så står også ytelse høgt opp på lista, selv om tørrstoff innhold og norskandel er noe Øyvind er opptatt av. Så det store spørsmålet blir: Er det mulig å oppnå både mengde og fett/protein. Likevel i dages situasjon med fokus på kvotefylling blir kraftfôrvalget Drøv Fase 1 og Drøv Middelslått. Praten går, det ­diskuteres prissetting av kraftfôr og at selv om en gjerne vil velge høg norskandel så blir det vanskelig å velge vekk det kraftfôret som trolig gir den beste ytelsen.

Figur 1: Utvikling av fôrkvalitet fra 2016-2020. Kilde: Vinstra Mølle

Perfekte gjenlegg

Jørn Skoe (til høyre) og Øyvind Sandvold drøfter endringer i fôrmiksen (PMR). Foto: Solveig Goplen

Øyvind kombinerer det tradisjonelle med nye ideer og ny kunnskap. Han fremhever sin læremester Kjell Mangerud fra Høgskolen på Blæstad. En riktig innstilt plog med forplog skal kjøres slik at ikke en grastust vises. Men med morenerik jord er det vanskelig. Av og til løser plogen ut. Etter pløying kjøres Blæstadslodden, og deretter sås dekkveksten. Neste arbeidsoperasjon er tromling før gjenlegget sås. Små frø må sås grunt. Arbeidet må gjøres mens det er tilstrekkelig med fuktighet for å få jamn oppspiring. Øyvind velger allsidige blandinger med mange arter og sorter. På tørkeutsatt jord som er brattlendt suppleres blandinga med bladfaks og luserne for å oppnå bedre varighet. Tromling både før og etter såing er en god regel. Årets høgdepunkter er kanskje når Oddbjørn Kval Engstad fra NLR kommer for å være med på skiftevandring, gjerne flere ganger gjennom sesong. Tidlige vårvandringer er med på å bestemme om arealet må vedlikeholds-sås. Det må gjøres tidlig. Og når Buskap spør forsiktig om det finnes noen bilder fra vekst­sesongen er ikke Øyvind lett å stoppe. Han har mange…. og Buskap lar seg overbevise. Vi deler mange av bildene fra Solbjør for å inspirere andre. Øyvind stiller seg gjerne til disposisjon for andre jordbruksgærne bønder.