Tema: Gras

Møkk er ikkje berre møkk

Jørn Skoe

jorn.skoe@vinstra.norgesfor.no

Møkkvasking en praktisk måte å se hvordan fiberfordøyeligheten er. Foto Solveig Goplen

Resultata viser ein grov andel på 15,5 prosent. Vi er fornøgd viss vi kjem mellom 10-15 prosent, så Øyvind er ikkje langt unna dette målet. Når det gjeld andelen grovt kan det ifølge danske forhold vere gunstig å liggje heilt ned mot maks 5 prosent grovt. Her er vi usikre på om dette er gjennomførbart under norske forhold da vi i tillegg er interessert å få ei høgare tørrstoff-betaling i mjølka. I tillegg er fôringa ganske annleis med tanke på bruken av både grov­fôret, kraftfôret og andre råvarer som inngår i ein fôrrasjon. Prosent fiber (total grov + fin) er avhengig av INDF i grovfôret, så denne kan variere ut i frå kva du fôrer med til kvar tid.

Møkkvasking frå kyrne (ca 15 kyr) til Øyvind se tabell 1. Foto: Solveig Goplen

Er det mykje fiber i fullfôrmixen, for eksempel innblanding av halm, vil det vere naturleg med ein større andel grove fiber enn ved ein fiberfattig rasjon. Øyvind er opptatt av høg tørrstoffinnhald i mjølka og difor er nok desse tala fornuftige i så måte i forhold til å oppnå det målet.

Det er ynskjeleg at det er ca. 1/3 grove fiber og 2/3 fine fiber. Her er det så å seie likt forhold mellom dei to, så her er det potensiale for betring. Fullfôrmixen verker noko «grov» med ein bra innslag av halm og noko hundegras som ser grovt ut. Det kan vere ein fordel å gå ned på halminnhaldet og erstatte dette med vanleg grasrundballar. Årets grovfôr­prøver har eit snitt på 6,11 NEL 20 (0,86 FEm) som er noko ned i forhold til 2019 (6,25 NEL 20). Øyvind har to kraftfôrslag, Drøv Fase 1 og Drøv Middelslått, og skal ein fortsette med denne ­fôringa kan det vere hensikts­messig å erstatte noko Drøv ­Middelslått med Drøv Fase 1 for å meir energi og protein inn i rasjonen, i tillegg til auka mengde levande gjær. Andelen grov fiber går ofte ned med auka bruk av levande gjær, og for å få best effekt må ein helst gje rundt 10 kg kraftfôr med levande gjær i (som Drøv Fase 1 har)

Tabell 1: Møkkvasking Kilde: Vinstra Mølle

Hvor

Dato

Gjødsel (gram)

Fiber, grove (gram)

Andel grove fiber

Fiber, fine (gram)

Andel fine fiber

Total fiber

Prosent fiber/kg møkk

Forhold grovt: fint

Møkk-
konsistens

Beskrivelse grovfôr

Øyvind Sandvold

24.02. 2021

1403

217

15,5 prosent

192

13,7 prosent

409,0

29,2 prosent

0,9

Normal

Litt grov fullfôrmix. Mykje halm. God luft

Kilde: Vinstra Mølle