Organisasjon

Lære av de beste for å utvikle oss selv

Styret i Geno besluttet rett før årsskifte ny strategi for selskapet. ­Strategien skal sikre at vi når målene om å opprettholde en sterk posisjon i det norske markedet, samt sikre en lønnsom vekst internasjonalt.

Kristin Malonæs

Administrerende direktør i Geno

Geno skal samarbeide med Manufacturing Technology katapultsenteret på Raufoss om utvikling og testing av teknologi og innovative produksjonsprosesser. Foto: iStockphoto

Skal vi lykkes med strategien må vi sikre at vi kan levere på målene som våre kunder har i sin virksomhet. Dette krever forståelse for deres hverdag, samt at vi viser hvordan vi kan være med å bidra til en lønnsom og bærekraftig melkeproduksjon.

Bygge en sterk verdikjede

Lønnsom og bærekraftig vekst gjelder også vår egen produksjon. Å bygge en sterk verdikjede er ett av de tre hovedpilarene i Genos strategi. Produksjon 4.0 er arbeidstittelen på et utviklings­arbeid som skal lede oss fram til dette målet. Å hente inspirasjon fra andre bedrifter i andre bransjer er viktig for oss før vi starter på vårt eget designløp. Møbelprodusenten Ekornes og iskremprodusenten Diplomis har inspirert oss innenfor Lean og kultur for kontinuering forbedring, kryokonser­verings­bedriften Cryogenetics innenfor robotisering og byggingen av det nye Universitetssykehuset i Stavanger i forhold til organisasjonsutvikling.

Før jul gjennomførte vi en kart­legging av arbeidsprosessene i vår produksjon for å få fram ­flaskehalser og områder til for­bedring. Kunnskap om hvor skoen trykker og hva vi må gjøre for å løse opp finnes hos våre flinke kolleger i et tett samarbeid med gode partnere. Tre arbeidsgrupper med bred involvering fra de ansatte jobber nå med hver sine hovedområder; kvalitet, arbeidsprosesser/teknologi og bygg/bærekraft.

Teste innovative produksjonsprosesser

Hvordan kan teknologi bidra til en sterk verdikjede og en utviklende hverdag for våre ansatte? Vi har knyttet til oss Manufacturing Technology katapultsenteret på Raufoss hvor vi fremover skal utvikle og teste innovative produksjonsprosesser og mulig­gjørende teknologier for Geno sin produksjon. Dette senteret er en pilotering-, test- og læringsarena som skal bidra til at norsk vareproduserende industri blir ­grønnere, smartere, mer ny­­skapende og mer produktiv. Læringen fra dette samarbeidet skal vi ta med oss inn i Produksjon 4.0. Målsettingen vår er å legge fram anbefalinger for styret sommeren 2021. Gleder meg til å presentere mer fra dette arbeidet i senere utgaver av Buskap!