Avl

Genotyp dyra før beiteslipp

Ved å bestille genotyping innen 11.april får du også rabatt.

Tekst og foto
Hanna Retzius Storlien

Avlsforsker i Geno

hanna.storlien@geno.no

Sørg for å få genotypet kvigene dine før beiteslipp. Her Gina, Lene og Legevisita på sommerbeite.

Våren er her og det nærmer seg sommer og beiteslipp. De fleste er for lengst ferdig med å planlegge hvilke kviger som skal insemineres før beiteslipp, og hvilke som skal vente til høsten. Noen henter kanskje inn dyr puljevis for inseminering, mens andre har dyra i nærheten og praktiserer inseminering utendørs. Uansett hva slags strategi en bruker er det noe som må være på plass før den dagen insemineringa skal skje, nemlig en avlsplan med oksealternativer.

Gi avlsplanen best mulig grunnlag

Geno avlsplan tar seg av oppgaven med å finne gode okse­alternativer, men du som produsent kan bidra sterkt ved å gi avls­planen best mulig grunnlag for ut­­velgelsen. Ved å genotype dyra får Geno avlsplan viktig info om dyrets egenskaper og potensial. Det er her du legger grunn­laget for fremtidens avlsdyr i din besetning. All info fra genotypingen bidrar med å koble sammen de beste kombinasjonene, og ­sikrer at alle dyrets styrker og svakheter blir hensyntatt. En avlsplan med dyr som er genotypa gir langt høyere presisjon i å «designe» rett profil på neste generasjon. Alternativet er en avlsplan som baserer seg på avlsverdien dyret får tildelt når den blir registrert inn i Kukontrollen som kalv. Denne avls­verdien er et gjennomsnitt av mor og far og kan avvike betydelig fra dyrets faktiske avlsverdi.

Ved å genotype får du også oppgitt bærerstatus for de tre genetiske defektene vi tester for (BTA8H, BTA12 og AH1). Bærerstatusen finnes i Geno avlsplan under hvert dyr som er genotypet, og avlsplanen sørger for at en bærer av en genetisk defekt aldri blir koblet sammen med en okse som bærer samme defekt. Les mer om genetiske defekter i Buskap 3–2020 og Buskap 2–2021 (se www.buskap.no ->Utgaver->Årgang->Nummer)

Tvillingsøstrene Annbjørg og Anna – et eksempel på hvor forskjellige søsken kan være.

Et konkret eksempel på variasjon blant helsøsken

Tvillingsøstrene Annbjørg og Anna (se bilde) fikk først tildelt den samme avlsverdien når de ble innmeldt i Kukontrollen. Dette er som tidligere nevnt en avlsverdi basert på et gjennomsnitt av mor og far. Etter genotyping endte Annbjørg opp med en genomisk avlsverdi på 7 og tvillingsøster Anna endte opp med en genomisk avlsverdi på 15. Egenskapsprofilene er også ganske forskjellig for de to kvigene, og det har betydning for hvilke okser de senere settes opp med i Geno ­avlsplan. Eksemplet viser hvor stor variasjon det kan være mellom helsøsken og understreker hvor viktig det er å genotype alle kvigekalver, slik at utvelgelsen av dyr til påsett og det påfølgende oksevalget blir så presist som mulig.

Genotypingen kan dessverre ikke avdekke om kvigekalver født som tvilling med oksekalver har Freemartin-syndrom (er ufruktbare).

Bestill genotyping i god tid før beiteslipp

Det eneste du trenger å gjøre for å gi Geno avlsplan best mulig datagrunnlag, er å bestille genotyping i Kukontrollen, sette i GS-merket når det kommer med posten, og sende ørevevet i retur. Så fort resultatet er på plass tar Geno avlsplan seg av resten av jobben. Selv om dette er «fort gjort», bør en være ute i god tid. Det er anbefalt å bestille genotyping 10 dager etter kvigekalven er innregistrert i Kukontrollen. På den måten sikrer du at resultatet er på plass i god tid før inseminering. Genotyping vil naturligvis gi likt resultat uavhengig av alder på dyret. Hvis du ikke har genotypet dyrene dine enda, og du planlegger inseminering i løpet av sommeren/høsten 2021, så er det fortsatt ikke for seint. Bestill genotyping så fort som mulig, så sikrer du at du får satt i GS-merket før dyrene slippes ut. Da er resultatet på plass i god tid før inseminering. Ved bestilling innen 11.april sikrer du deg også rabatt. Det koster kun 190 kr å bestille genotyping for NRF-hunndyr i kampanjeperioden (ordinær pris: 250 kr).

Hvordan bestiller jeg genotyping?

Prøveutstyr for genotyping bestilles på medlem.tine.no under fanen «Styring og ­planlegging/Avlsplanlegging/Bestille genotyping NRF». Det kan bestilles for akkurat de NRF-hunndyrene en måtte ønske, men de må ha sikker/usikker seminfar. Dyret må være minimum 75 prosent NRF, det er ikke mulig å bestille genotyping av kryssingsdyr eller andre raser enn NRF.

Kvigekalver vises i bestillingslisten så snart de er meldt inn i Kukontrollen. Det må imidlertid ha gått minimum 10 dager siden kalvinga ble registrert, før det er mulig å huke av for bestilling. Dette er for å unngå at det bestilles, sendes ut prøvemateriell og faktureres for genotyping av kvigekalver som er listet ut som avlsemne. Aktuelle ­kvigekalver for embryoproduksjon vil genotypes på Geno sin regning, og prøveutstyr blir automatisk utsendt til de dette gjelder.

Geno har sendt ut én gratis tang til samtlige medlemmer i Kukontrollen med NRF-dyr i besetningen. Prøven tas i øret ved påsetting av merke. Merket viser at dyret er genotypet. Nålen med vevsprøven skal ned i et rør med væske og legges i lynlåspose med påklistret etikett med produsentnummer og individnummer. Deretter sendes prøven til Biobank i vedlagt svarkonvolutt. Etter det er det bare å vente på at resultatet dukker opp i Geno avlsplan og Kukontrollen! Dyrene som er genotypet vil få et GS-ikon.