Helse

Smittevern er ikke en sprint, men et maraton

Viktig at det legges til rette for en smittesikker hverdag for ­veterinæren og andre som besøker flere besetninger hver dag.

Lars Erik Heggen

Spesialveterinær/Prosjektleder for BRSV/BCoV-kontrollprogrammet

lars.heggen@animalia.no

Se for deg at du ringer veterinæren for å bestille ­inseminering. I disse Covid19-tider stiller muligens veterinæren deg noen ekstra spørsmål, for å forberede seg på en inseminering i ensomhet. Er det en rastløs kvige eller en gammel traver av ei ku som må håndteres på egen hånd?

God smittevernånd

Disse spørsmålene stilles på ­bakgrunn av et ønske om å følge smittevernreglene og ikke bidra til smittespredning. Og det jobbes tross alt i et tett samarbeid mellom veterinær og bonde. Historisk sett har bønder vært en yrkesgruppe som har vært eksponert for belastninger på lungene gjennom støv, gasser og andre luftveispåkjenninger. Enkelte er i ­risikogruppen for covid-19 uten selv å tenke over det. Derfor strekker mange veterinærer seg langt for å unngå unødvendig kontakt med produsentene sine i god smittevernånd. Denne filosofien med å være gode ambassadører for smittevern har de også ovenfor dyrene og besetningene de er i kontakt med. Derfor er det også viktig at du som bonde legger til rette for en smittesikker hverdag for veterinæren som besøker flere besetninger hver dag.

Utilsiktet smitte ved innslusing

Smittevern er et maraton og som i et maratonløp vil det i et bekjempelsesprogram være perioder som går tråere og vi ser nå at andelen virusfrie besetninger går noe ned. Foto: Jumpstory

Ved ankomst sluser veterinæren seg gjennom, med forhåpentligvis gode forutsetninger for å kunne gjøre dette så smittesikkert som mulig via smitteslusen. Insemineringen forløper normalt og oppdraget er fullført. Veterinæren hopper i bilen og videre til neste oppdrag.

Det veterinæren ikke var klar over var at for kun kort tid siden sto en dyrehenger parkert på akkurat samme plass. Og avføringen som ble liggende igjen etter den lå dessverre i sporene veterinæren tråkket i. Smitte kan dermed spres på ruta og utgjøre en risiko for smitteoverføring til neste ­produsent, som kanskje ikke har like gode smittesluser som du har. Like gode smittevernrutiner har kanskje heller ikke naboen din som nettopp hentet denne dyrehengeren som dere deler på. Men da det foregikk en komplisert ­kalving i fjøset akkurat i det du parkerte hengeren etter å ha kjørt noen dyr ut på beite, ble rengjøringen ved en forglemmelse ikke utført før naboen fyller den samme hengeren med sine dyr.

Djevelen er i detaljene

I en hektisk hverdag forekommer det at oppmerksomheten blir ­fanget av telefoner eller andre ­faktorer i noen øyeblikk, og i ­prosessen blir de små viktige detaljene som eksempelvis å uskadeliggjøre avføring eller ­rengjøre dyrehengeren helt util­siktet glemt. Disse detaljene omgir vi oss med mange ganger daglig. Smittevern handler om fokus og bevissthet på detaljene, og som et veldig mye klokere hode enn meg en gang sa: ­«Djevelen er i detaljene».

Som bonde er det viktig at du legger til rette for en smittesikker hverdag for deg og alle som besøker din gård, og dermed forhindrer smittespredning.

Meldte tilfeller med mistanke om smittsom hoste og/eller diaré. Kilde: Dag Lindheim, Tine beredskapstelefon

År/måned

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Desember

Totalt i året

2016

11

22

18

14

5

2

2

3

6

4

23

38

148

2017

29

25

30

17

7

4

3

4

5

25

73

156

378

2018

218

94

50

37

20

18

4

3

1

20

42

74

581

2019

78

37

33

15

22

20

19

3

5

9

28

32

301

2020

34

38

42

33

29

9

2

4

1

11

22

42

267

2021

13

13

Totalt varslet 2016-21

1688

Utvikling

Siden kontrollprogrammets oppstart har vi sett en positiv utvikling i antallet virusfrie besetninger, og antall innmeldte utbrudd til beredskapstelefonen de siste årene. Dette forteller oss at mange gjør en veldig god jobb med smittevern og bidrar til dugnaden som smittebekjempelse er. Og det er viktig å huske at jobben som gjøres med smittevern og smittebekjempelse ikke er en sprint, men et maraton. Vi får også tilbakemeldinger fra felt om at fokuset på smittevern har økt betraktelig etter oppstart av kontrollprogrammet, noe som har bidratt til at produsenter har vært langt bedre rustet til å forhindre andre smittsomme sjukdommer inn i sin besetning som eksempelvis ringorm.

Andelen virusfrie ­besetninger noe ned

Som i et maraton vil det i et bekjempelsesprogram være ­perioder som går tråere og er mer utfordrende. Til tross for mye ­oppmuntrende utvikling, med nedgang i innrapporterte tilfeller ser vi også at andelen virusfrie besetninger går noe ned. Det siste sammenfaller med synkende prøveinngang og dette kan være en årsak til utviklingen vi ser, da utvalget (hvem tar prøver) vil påvirke resultatet. Endringer i ­virusets egenskaper kan også påvirke utviklingen, uten at det er undersøkt. Prøvetakingen er viktig og vil kunne gi en bekreftelse/­status på eget smittevern og hvorvidt du har lyktes i dine ­daglige rutiner.