Helse
Det lure med juret

Hva trenger mastittbakterier for å overleve?

Med kunnskap om hvor de ulike bakteriene trives kan vi jobbe målrettet med å redusere forekomsten av dem.

 

Marit Smistad

Veterinær, næringsstipendiat Tine Mastittlaboratoriet

marit.smistad@tine.no

Liv Sølverød

Veterinær Tine, leder Melke­laboratoriene TRM

liv.solverod@tine.no

Hvert fjøs har sitt eget samfunn av bakterier. De aller fleste er helt ufarlige, mens noen skaper mye trøbbel. En del av bakteriene som har evnen til å forårsake jurbetennelse er til stede i de fleste fjøs, og vi har ikke som mål å fjerne dem fra ­fjøset. For å holde smittepresset av potensielt sykdomsfremkallende bakterier nede er det lurt å tenke på hva de trenger for å overleve.

Næring

Bakterier trenger en eller annen form for næring. En del bakterier er enkle i matveien og kan utnytte det meste de kommer over i et fjøs som næringskilde. Mange av komponentene i både avføring, flis, halm og urin kan utnyttes som næring. Andre bakterier er mer kresne og komplekse, og trives bedre under ­spesielle forhold. Kjenner vi til hvor de ulike bakteriene trives kan vi jobbe målrettet med å redusere bakteriens tilholdssted. Eksempler er sår (forebygge sår), melk (redusere antall infiserte jur og kyr med lekkasje) eller belegg i drikkekar (vaske drikkekaret oftere).

En tørr og ren liggebås er effektivt tiltak mot bakterievekst fordi bakteriene ikke få tilfredsstilt sine behov for fuktighet og næring. Foto: Rasmus Lang-Ree

Fuktighet

Et basalt behov for bakterier er tilgang på fuktighet. Det varierer hvor godt bakterier tåler uttørking. Staphylo­coccus aureus, som har vært vanligste årsak til mastitt hos norske melkekyr på bås, trenger mindre fuktighet enn streptokokkene, som er på fremmarsj i løsdriftsfjøs. Spesielt for bakterier som er følsomme for uttørking vil tiltak for å få ned fuktigheten i fjøset være effektive. God luftutskifting og tørre liggebåser vil ta vekk en viktig forutsetning for vekst for disse bakteriene.

Temperatur

Det er store forskjeller i temperatur i norske fjøs, og et fjøs med temperatur på 5 ºC kan være gunstig for andre bakteriegrupper enn fjøs med 17 ºC. Studier har også påvist sesongvariasjoner, hvor koliforme bakterier (tarmbakterier) trives best i varmere deler av året, mens miljøstreptokokkene øker i vintersesongen. Uansett fjøstemperatur vil det alltid være bakterier som trives sammen med kua.

pH

Bakterier har også en tålegrense for pH. Problemet er at vi må ganske høyt eller lavt på pH-skalaen for at bakteriene skal bli hemmet av pH. På de nivåene som hemmer bakterievekst er det også fare for hudirritasjon. Vi kommer tilbake til temaet pH i strø i neste «Det lure med juret».

Begrense bakterienes basale behov

Bakterier trenger næringsstoffer, riktig temperatur, fuktighet og et passende pH-intervall for å vokse. Når bakterier får godt tilrettelagte forhold kan veksten nærmest eksplodere, men begrenser vi bakterienes muligheter til å dekke ett eller flere av sine basale behov så vil de vokse dårligere.