Q-bonden

Q-bonden

Redigert av Heidi Stenseng

Bli kjent med våre Q-bønder

Kolstadbakken Søre, Øystre Slidre kommune i Innlandet fylke.

Navn: Ole Morten Kolstadbakken

Areal: 70 dekar eget og 140 dekar leid

Kvote: 60 500 liter eid

Avdrått: 7 300 kg EKM pr årsku

12 årskyr av rasen NRF i båsfjøs.

 

Hva liker du med Q-meieriene?

- Det jeg liker ved Q er at det er veldig enkelt å komme i ­kontakt med rådgivere og systemet som gjør at jeg får hjelp når jeg trenger det. Det bidrar også til lokale arbeidsplasser.

 

Hva liker du best ved å være bonde?

- Som bonde har jeg full frihet og kan velge hva jeg gjør ut av hverdagen min selv. Det er opp til en selv hvordan man vil utnytte garden sin og hva man skal legge vekt på i drifta. I tillegg har man fullt og helt ansvar for det man holder på med.

 

Hva mener du er viktig for å opprettholde god dyrevelferd?

- For å opprettholde god dyrevelferd har jeg mye og god kontakt med dyrene og prøver å ta vare på dem etter beste evne. Jeg mener det er viktig å ta hånd om utfordringer som oppstår og endre på det som ikke fungerer. Jeg har alle dyr på beite på stølen om sommeren, og prøver å gi dyra så lang beitesesong som mulig. Kalvene har også fått en børste i bingen som viser seg å være veldig populær.

 

Hvordan er gardsdrifta om 10 år?

- Om ti år har jeg bygd nytt fjøs og doblet melke- og kjøttproduksjonen som er i dag.

 

Har du noen nyttårsforsett for 2021?

- I 2021 skal jeg prøve ut min nyinnkjøpte direktesåmaskin og kommer til å bruke sesongen på å tilegne meg ny kunnskap om dette. Jeg er svært spent og har tro på at det kan ­fungere. Målet er å kunne forlenge levetida på enga og holde oppe avlingsnivået flere sesonger enn jeg gjør nå.

Ole Morten Kolstadbakken. Foto: Privat