Animalia

Storfekjøttkontrollen

Kristin Bruun

kristin.bruun@animalia.no

Solveig Bjørnholt

solveig.bjornholt@animalia.no

Kalving

Noteringsliste kalving

Noteringsliste kalving er en spesialrapport som er beregnet på å skrive ut og ha med i fjøset for å gjøre noteringer på. Listen viser dyr med bedekninger og forventet kalvingsdato. Dyr som har hatt forventet kalvingsdato de siste to månedene er også med. Listen er tilpasset slik at det skal være enkelt å registrere i Storfekjøttkontrollen når du har en ferdig utfylt liste foran deg. Du finner den under Rapporter > Noteringslister > Kalving

Kalvingsvansker – hvilken kode skal jeg bruke?

Riktig bruk av kodene for kalvingsvansker er viktig, både for din egen del, men også for avl på nasjonalt nivå.

Kodene til bruk for å angi kalvingsvansker finner du også under "Hjelp" oppe til høyre i skjermbildet når du står på Registrering > Kalving.

  1. Ingen: Normalt fødselsforløp og kua kalver uten å trenge hjelp. Dersom du ikke er til stede under kalvinga, men kalven er i live og alt ser normalt ut bruker du også denne koden.

  2. Noe: Hjelp som sannsynligvis øker kalvens sjanse for å overleve og være livskraftig. Kua trenger fødselshjelp, men det skyldes enkel feilstilling hos kalv, eller litt stor kalv.

  3. Store: Vanskelig fødsel, hjelp helt påkrevd. Kua trenger fødselshjelp på grunn av feilstilling eller veldig stor kalv. ­Veterinær må tilkalles eller jekk må brukes.

  4. Vet ikke: Kalven var død ved funn og du var ikke til stede da kalvingen skjedde.

Registrere kalving på utmeldt ku

Ved registrering av kalving får man normalt velge mordyr blant besetningens innmeldte kyr. Noen ganger har man behov for å registrere kalving på en ku som er utmeldt fra besetningen, dette kan for eksempel være aktuelt hvis en ku blir nødslaktet i forbindelse med kalving. Disse tilfellene registrerer man slik:

Start med å gå inn på individkortet til kua. Dette gjør du ved å trykke bokstaven “i” på tastaturet ditt og søke opp nummeret hennes. Eventuelt kan du gå til Besetning og søke opp kua der, husk da å krysse av for “utmeldt” i søkealternativene. Trykk deretter på Detaljer for å komme til individkortet hennes.

Når du er inne på individkortet til kua, gå til fanen som heter “kalvinger”, trykk deretter på “ny kalving”. Du kommer da inn på det vanlige registreringsbildet, med den utmeldte kua som mor.

Registreringsfrister

Husk at kalver skal meldes inn enten i Storfekjøttkontrollen eller i Husdyrregisteret innen 7 dager etter at dyret ble merket. Kalver må merkes før de forflyttes, og senest 20 dager etter fødsel. Ved kjøp og salg er fristen for å rapportere inn forflytningen 7 dager. Det er viktig at disse fristene overholdes!