Bygg

Kostnadsjakt i fjøsprosjekt

Det er krevende å planlegge ombygging av mindre fjøs. Ofte må kostnadene skjæres ned før prosjektet kan realiseres, men disse ekstrarundene med seg selv, planleggerne og leverandørene er gull verdt.

Tekst og foto
Rasmus Lang-Ree

rlr@geno.no

tommelfingerregel er 25 kr i lån pr. kvoteliter. Når gjennomsnittlig kostnad for søknadene på tilskudd til fjøsprosjekt til Innovasjon Norge Innlandet pr. mars i år ligger oppe på 31,4 kr pr. kvoteliter, og over 40 prosent av søknadene ligger over 35 kr pr. kvoteliter, er det mange som må lete med lys og lykte etter mulige kutt. Det positive er at erfaringen viser at det er mulig å kutte relativt store kostnader uten at det endelige resultatet behøver å bli noe dårligere. Buskap har besøkt to bønder som etter gjennomgang av søknadene med Innovasjon Norge skjønte at de måtte få ned byggekostnadene for å være aktuelle for å kunne få tilskudd. De har begge klart og å redusere kostadsoverslaget med henholdsvis 800 000 og 2,4 millioner kroner. Vi har også snakket med Landbrukskontoret i kommunen og en uavhengig bygningsrådgiver som kommer med noen råd fra sine ståsteder.

Hva betyr 2,4 millioner lavere investeringskostnad?

  • Nesten 740 000 liter med melk (forutsatt melk minus fôr på 3,25 kr)

  • 6,3 år med jobb til gjennomsnittlig timelønn i dagligvare (2019)

Hvis kostnaden for alle fjøsprosjekt som søker Innovasjon Norge Innlandet om midler ble redusert med 10 prosent kunne de gi tilskudd til 5-6 flere prosjekter.