Bygg

Fikk ned prisen med 2,4 millioner

Britt Marit Gjerstad og Knut Ole Brynhildsvoll har klart å få ned kostnaden for et nytt frittstående fjøs fra 10,8 til 8,4 millioner kroner.

Tekst og foto
Rasmus Lang-Ree

Nyhaug Nordre i Os kommune i Innlandet

  • Britt Marit Gjerstad og Knut Ole Brynhildsvoll

  • Tre barn på 11, 14 og 21 år

  • Melkekvote 165 000 liter (eid og leid)

  • 20 årskyr (tilpasset tidligere kvote på 115 000 liter)

  • Avdrått på ca. 7 100 kg

  • Oksekalvene selges ca. to måneder gamle til Nortura

     

Det gamle båsfjøset er nedslitt og for Knut Ole Brynhildsvoll blir fjøsbygging en ny giv før neste generasjon skal ta over.

Fjøset på Nyhaug Nordre i Dalsbygda – skibygda der Therese Johaug kommer fra – er fra 1960, men ble gjort om i 1978. Det er et båsfjøs med plass til 20 melkekyr.

– Fjøset er nedslitt og ikke brukbart lenger. Dessuten kommer det nye krav i 2024 som vi må tilfredsstille, forklarer Knut Ole Brynhildsvoll.

Det er for liten plass til ungdyr, og takhøyde på i underkant av to meter gir ikke noe bra inneklima. Når utgangspunktet er så dårlig er det enkelt å konkludere med at det må bygges et helt nytt fjøs. Knut Ole er 64 år og synes det er på høy tid å få gjort noe hvis det skal gjøres. Særlig to av ungene er ivrige og viser interesse for melkeproduksjon. For Knut Ole har det alt å si for en beslutning om å investere.

Bygger for gården ressurser

Knut Ole forteller at planen er å bygge for en produksjon på 180-200 tonn. Kona Britt Marit har overtatt sin hjemgård ikke så langt unna, og med eid og leid blir kvota da på 165 000 liter. Etter å ha tenkt og planlagt fjøs en tid henvendte Knut Ole seg til en leverandør og fikk et totalt kostnadsoverslag på 10,8 millioner for et komplett fjøs til 30 melkekyr. Selv om Britt Marit og Knut Ole er gjeldfrie og har litt egenkapital de kan legge inn prosjektet, fikk de klar beskjed fra Innovasjon Norge om å gå noen runder med kostnadskutt før de kom tilbake.

Andre valg sparte millioner

Knut Ole Brynhildsvoll ser fram til å stenge døra til båsfjøset og ta i bruk et nytt løsdriftsfjøs.

Etter de klare beskjedene fra Innovasjon Norge om kostnadskutt, har Knut Ole bedt om tilbud fra to nye leverandører i tillegg til at leverandøren som alt var inne i bildet er bedt om revidert tilbud.

Tilbudet fra en av de to nye leverandørene som Knut Ole har valgt å gå for er på 8,4 millioner kroner, mens det første han fikk var 2,4 millioner dyrere. Mye av besparelsen ligger i valg av løsningen på bygget, trevirke framfor betong og reduksjon i posten uforutsette utgifter, med sikrere avtaler. Brukt melkerobot framfor ny bidrar også i prisreduksjonen.

Trevirke er ikke bare gunstig i pris, men utløser også 400 000 kr i ekstra tilskudd fra Innovasjon Norge. Fjøset som skal settes opp er laftebygg i massivtre som er litt smalere enn fjøset i det første tilbudet, og det gjør det mulig med andre løsninger for bygget. Servicerom er lagt i enden av fjøset, og dermed blir det et lengre, men smalere fjøs. Gjødselløsningen er i dette forslaget kjeller, mens det var valgt kanalomrøring og ekstern kum i det andre.

Vurdere tilbudene

Etter at Buskap var på besøk har Britt Marit og Knut Ole har også fått tilsagn fra Innovasjon Norge om 1,7 millioner i tilskudd. Det ser nå lyst ut for å få bygd et nytt fjøs med en gjeld som gjør det håndterbart når neste generasjon skal ta over. Det er ikke lagt inn kostnader til fôringsopplegg, for planen er å fortsette å bruke minilaster til det formålet.

Har plansilo

Plansiloen på gården har plass til hele førsteslåtten og resten legges i rundballer. Siloen er sandblåst og oljet. Knut Ole er fornøyd med plansilo og ikke minst med at slippe å bruke så mye penger på plast. Setringen skal fortsette. Det er sterke tradisjoner for dette i Os kommune der halvparten av melkeprodusentene produserer melk på setra. Kyrne kjøres på setra 15. til 20. juni og returnerer 2,5 måneder senere. Setra var opprinnelig ei fellesseter, men nå er det bare en gård igjen. Arealet rundt setra er oppdyrket.

Klar til byggestart

Tomta til nyfjøset ligger klar, og håpet er å stikke spaden i jorda på slutten av sommeren. Siden det bygges et nytt frittstående fjøs er ikke Knut Ole avhengig av å bli ferdig til et bestemt tidspunkt. Egeninnsatsen vil bli innredning, maling og rydding. Han er forberedt på at det blir mange detaljer å ta stilling til. Skal roboten senkes? Skal innredningen skrus eller støpes fast? Men etter mange år som melkeprodusent blir slike problemstillinger litt krydder i hverdagen.

– For meg blir det virkelig en ny giv med et nytt fjøs og det er viktig når en er 64 år, slår Knut Ole fast.