Midtside

Midtside

Ta deg tid til å henge litt på gjerdet i sommer slik som Sofie Kjærnes Holen på 4 gjør. Lyden og synet av beitende kyr. Foto: Solveig Goplen

Foto: Solveig Goplen