Forskjellig

Lesernes side

Buskap vil gjerne ha bilder fra leserne vi kan bruke på denne siden. Bilder kan sendes som vedlegg i e-post til rlr@geno.no eller lastes opp på www.filemail.com

Engasjerte barn og ungdommer under reportasjeoppdrag i Nord Østerdal. Familielivet på setrene gir et fellesskap som er ganske spesiellt.

Torstein Østigård mjølker på Midtstuvangen/Østigård på Åsan-Tynset. Foto: Solveig Goplen.

Ida Marie Dæhli Ryen er ivrig medhjelper tidlig en junimorgen på Ryvangen seter. Foto: Solveig Goplen.

Bård Jørgen Flaten er ivrig hjelper på eftasstellet. Foto: Solveig Goplen.

Navnelister laget med kjærlighet til ku. Foto: Solveig Goplen.