Organisasjon

Vi trenger et robust landbruk

Gode rammebetingelser for landbruket er avgjørende for at Geno og norske teknologibedrifter med internasjonale ambisjoner skal lykkes.

Kristin Malonæs

Administrerende direktør i Geno

kristin.malonaes@geno.no

I Geno er vi så heldige å være eid av nesten 8 000 engasjerte og dyktige melke- og storfebønder. Vårt avanserte avlssystem har vært teknologi- og forskningsdrevet i mange tiår. Det gode avlsarbeidet har vært mulig gjennom et tett samarbeid mellom bøndene og oss, og det har gjort oss internasjonalt konkurransedyktige. Uten et aktivt og levedyktig landbruk hadde det ikke vært mulig for Geno å lykkes, og uten et robust landbruk også i fremtiden vil det ikke være mulig å videreutvikle Norsk Rødt Fe som verdensledende innenfor storfegenetikk. Gode rammebetingelser for landbruket er dermed svært viktig. I Geno håper vi derfor at partene i årets jordbruksoppgjør finner gode løsninger for å sikre dette.

N2 Applied har i samarbeid med norske bønder utviklet en teknologi for behandling av husdyrgjødsel som gir økt nitrogeninnhold og mindre klimaavtrykk. Foto: N2 Applied

Teknologibedrifter lykkes internasjonalt i samarbeid med norske bønder

Det unike med Norge er at norske bønder gjennom et tett samarbeid med teknologileverandører kan bidra med testing og utvikling for å ta fram nye internasjonalt konkurransedyktige klimaløsninger. Vi har behov for å erstatte eksport av olje og gass med bærekraftige løsninger på globale utfordringer. Vi har god dyrehelse, lavt antibiotikaforbruk og høy dyrevelferd. Vi har godt råvaregrunnlag og komplette verdikjeder over hele landet. Dette gjør at vi kan være troverdige partnere for kunder internasjonalt. Norske melkeprodusenter er Genos viktigste utviklingspartnere, og vi ser stadig flere teknologibedrifter komme fram som et resultat av godt samarbeid med landbruket. FindMy på Kvikne, Saga Robotics i Oslo, N2 Applied fra Svene, Nofence fra Batnfjordsøra, AutoAgri i Leksvik og OSID på Os er alle eksempler på internasjonalt konkurransedyktige teknologibedrifter som spinner ut som en følge av et tett samarbeid med aktører i landbruket.

Trenger et eksportløft

I Norge er vi kjent for å være flinke til å ta fram ny teknologi, men vi trenger også å lykkes i kommersialiseringsfasen for å skape varige arbeidsplasser i Norge. Vi har en blå sektor som over mange 10-år har hatt det offentlige med seg både i forhold til handelsavtaler, handelsteknisk tilrettelegging, markedsføring og profilering. Skal vi få skikkelig fart på verdiskapingen i Norge trenger vi et tilsvarende eksportløft fra det offentlige Norge for bedriftene i grønn sektor, og vi må sikre et fremtidig robust landbruk.