Forskjellig

Gode erfaringer fra digital Storfeskole

16.-18.mars 2021 ble det avholdt storfeskolekurs i regi av Geno med tema «Avl i egen besetning». Kurset ble for første gang avholdt digitalt via Microsoft Teams. Det var 53 deltakere som deltok. Deltakerne var representert fra hele landet.

Hanna Retzius Storlien

Avlsforsker i Geno

hanna.storlien@geno.no

Administrerende direktør i Geno Kristin Malonæs åpner det første storfeskolekurset som har blitt gjennomført digitalt. Foto: Geno

Kurset startet opp med en introduksjonsdel tirsdag kveld for å gå gjennom litt praktisk info. Neste dag gikk med til avlsteori med fokus på egen besetning, mens siste dag gikk ut på praktisk bruk av Geno avlsplan. Det var også tre gjesteforelesere som presenterte prosjekter som kan påvirke avlsarbeidet fremover. Temaene på disse var: 3D-bildeteknologi – eksteriør ved Øyvind Nordbø, fôreffektivitet ved Eli H. Krogsti og metanprosjektet ved Kirsti Winnberg.

Etter kurset var målet at deltakerne skulle ha gode ferdigheter i å bruke Geno avlsplan, være i stand til å ta bevisste avlsmessige beslutninger for besetningen, og se muligheter for bruk av ny avlsteknologi i besetningen (genotyping, NRF-embryo, REDX og bruksdyrkrysning).

Det var generelt gode tilbakemeldinger fra kursdeltakerne etter endt kurs, og mange ønsker seg flere moduler i storfeskolen gjennomført digitalt. Vi ser at det er lettere å få med deltakere fra hele landet når det gjennomføres digitalt, og mange setter pris på nettbaserte kurs i travle hverdager.

Vi ser for oss å gjennomføre flere moduler digitalt til høsten. Vi kommer tilbake med mer informasjon angående dette.