Klima

Vertsbonden Marianne og Magne Øynebråten fra Gol i Viken

Øynebråten i Gol kommune i Viken

  • Marianne og Magne Øynebråten

  • 136 000 liter i kvote

  • Full framfôring av okser

  • Utslakting av okser ved 16–18 måneder

  • Setring

  • 235 dekar dyrket mark

  • 30 dekar inngjerdet utmark

  • 8745 kg EKM

  • 15–20 kalvinger i året

  • 29 kg kraftfôr per 100 kg mjølk

Aktuelle som vertsbønder for Klimaplan

Åpen støl er noe Marianne og Magne Øynebråten trives med, selv om det til tider kan være svært travelt. Foto: Buskerud Bondelag

Brukerparet på Gol driver en familiegård der de begge er involvert i det daglige arbeidet. Om sommeren er de på stølen fra juli til midten av september og har åpen seter i juli og august. Sommeren 2020 ble en sommer med dobling av besøkende. Kvota var i 2020 på 136 000 liter og det er full framfôring av okser. Ytelsen passerte 8 700 kg EKM. Kalvinga er fra november til mai. Det som opptar brukerparet er hvordan de skal løse kalvingsbinger i båsfjøset. Det blir arealkrevende og vil kreve mye flytting av dyr. Besetningen er en NRF-besetning, der det er drevet målrettet avlsarbeid, og gjennomsnittlig avlsverdi er opp mot 15.

Tiltak i Klimaplanen

Da de fikk spørsmål om de ville være vertsbønder for utprøving av Klimakalkulatoren og Klimaplan, tenkte Magne at det var en unik mulighet til å bli kjent med det nye verktøyet.

– Kunne det avdekke andre forbedringsområder enn de hadde på blokka? Nye jordprøver hadde avdekket at var et kalkingsbehov og det forsterket motivasjon for Klimaplanen. I tillegg ble det drøftet en helt annen tilnærming til salg av grovfôr. For det første ville det være klimasmart å bruke mest mulig av grovfôret som produseres på setra mens de er der for å unngå transport. Fôr som skal selges kan med fordel selges direkte fra setra, uten mellomtransport til bygda. I tillegg ble det diskutert om det er et potensial for å bruke mer av grovfôret i egen produksjon av mjølk og kjøtt. En mer tilpasset gjødsling ved at avlingene står mer i samsvar med gjødslinga vil gi et mindre overskudd av PBV. Rett kraftfôrtype til rett dyregruppe kan være et tema, men med bare en kraftfôrsilo er det vanskelig å få til. Magne vurderer å bruke Formel Biff til oksene, mens kyrne er på setra. I tillegg vurderer de nå å utnytte ledig kapasitet til framfôring av flere okser og øke produksjon av storfekjøtt på samme ressursgrunnlag.

Øynebråten drives av brukerparet, der begge er delaktige i det dagelige arbeidet. Foto: Privat

Denne gården har hatt en klimagjennomgang av rådgivere fra TINE og NLR. Navn på rådgivere: Ingunn Hasle, Hanne Eliassen, Aslak Botten, Mari Hage Landsverk

Ikke så innlysende å finne tiltak

Som leder i Gol Bondelag ser Magne at det kan være utfordrende for næringa å ta i bruk Klimakalkulatoren. En forutsetning er at innhenting av nødvendige data fungerer som det skal. For Marianne og Magne fungerte det rimelig greit, og det er kanskje derfor at de ble valgt ut som vertsbønder for uttesting. Det å se gården som en helhet bør være nyttig. Likevel er dette med å finne aktuelle tiltak for å redusere CO2-avtrykket per kg EKM og per kg storfekjøtt ikke så innlysende. Magne har tro på at det å kalke vil gi en klimaeffekt i form av større avling med samme mengde gjødsel.