Forskjellig
3 om dagen

– Ny merkeordning for meieriprodukter

Denne våren lanserer Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) en ny merkeordning som kan brukes på utvalgte meieriprodukter. Forhåpentligvis vil dette bevisstgjøre forbrukere om at det er lurt å ha melk og meieriprodukter i kostholdet sitt.

Ellen Kathrine Ulleberg

Innholdsrådgiver i melk.no

ellen@melk.no

Ett av de 12 offisielle kostrådene I Norge anbefaler at alle har et daglig inntak av magre meieriprodukter. I 2017 spesifiserte Helsedirektoratet dette til tre porsjoner magre meieriprodukter hver dag. Foto: Tine

I Norge har vi 12 offisielle kostråd basert på omfattende forskning vurdert av eksperter innen ernæring. Disse rådene skal veilede oss til å ta gode valg for helsen vår. Ett av kostrådene anbefaler at alle har et daglig inntak av magre meieriprodukter.

Daglig inntak

Det var lenge uklart hva som menes med «et daglig inntak», men i 2017 kom Helsedirektoratet med en spesifisering av rådet til tre porsjoner magre meieriprodukter hver dag. Spesifiseringen kom som en direkte følge av at Nasjonalt råd for ernæring hadde avdekket at deler av den norske befolkningen fikk i seg for lite jod. Melk og meieriprodukter er blant få andre kilder til jod i Norge, og det var derfor viktig å gi en konkret mengdeanbefaling for meieriprodukter, som kan være med på å bedre jodstatus i befolkningen. For å bidra til at vi får i oss nok jod anbefaler Helsedirektoratet at to av tre porsjoner bør være melk eller yoghurt.

Øke kjennskapen til kostholdsrådet

Merkeordning kan øke kjennskapen til rådet om å innta tre porsjoner magre meieriprodukter hver dag.

Selv om koronaåret 2020 har ført til en økning i melkeforbruket, har nordmenn over tid drukket stadig mindre melk. Siden 1970-tallet har vi sett en nedgang på over 50 prosent i forbruket av konsummelk.

Markedsundersøkelser utført for Opplysningskontoret for Meieriprodukter har også vist at kun 16 prosent av personer over 18 år kjenner til at helsemyndighetene anbefaler oss et daglig inntak av tre porsjoner magre meieriprodukter. I tillegg oppga kun halvparten av de spurte at de får i seg tre porsjoner med melk, yoghurt eller ost daglig, og bare 41 prosent oppga at de drikker melk hver dag.

Ikke alle meieriprodukter kan få merket

Ny merkeordning skal gi mer kjennskap til meieriproduktenes betydning i kostholdet. Foto: Tine

Det er kun hverdagsprodukter som melk, yoghurt og ost som vil kunne få merket, ikke produkter som i stor grad brukes som ingrediens- og matlagingsprodukter, som rømme og fløte.

For å være mest mulig i tråd med kostrådet skal «3 om dagen»-merket kun brukes på emballasjen til magre, eller lette meieriprodukter, eller i annen kommunikasjon om slike produkter. Det er satt grenser for hvor mye fett, sukker og salt meieriproduktene innenfor hver kategori kan inneholde, i henhold til Nøkkelhullforskriften, eller Forskrift om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler.

Årsaken til dette er at merket kun skal brukes på de produktene som i størst mulig grad samsvarer med de meieriproduktene kostrådet har til hensikt å fremme. Velger vi magre og lette meieriprodukter får vi heldigvis fortsatt i oss tilsvarende mengde av for eksempel jod og kalsium som i variantene med mer fett.

Melk gir oss mer enn kalsium og jod

Melk er en naturlig del av kostholdet vårt, og inneholder flere næringsstoffer kroppen vår trenger jevnlig. Et glass melk (2 dl) gir oss proteiner av god kvalitet, kalsium, jod, vitamin B12, vitamin B2, kalium og fosfor.

Som en del av et variert og balansert kosthold og en sunn livsstil bidrar disse næringsstoffene til flere funksjoner i kroppen, og vi trenger en viss mengde tilført gjennom maten:

Fokus på meieriprodukters rolle I kostholdet

«3 om dagen»-merkeordningen vil sette økt fokus på meieriprodukters rolle i kostholdet vårt.

Det er ikke vanskelig å få i seg «3 om dagen»– med ett glass lettmelk, en yoghurt og to skriver lettere brunost eller gulost hver dag så er du i mål.