Helse

Kan Jarlsberg-ost beskytte mot beinskjørhet?

Nylige gjennomført studier har viste at daglig inntak av Jarlsberg-ost øker vitamin K-status og innholdet av osteokalsin i blodet. Dette tyder på at Jarlsberg® kan ha en forebyggende effekt mot blant annet beinskjørhet.

Helge Holo

Professor NMBU

helge.holo@nmbu.no

Stig Larsen

Professor NMBU

stig.larsen@nmbu.no

Personer som spiser ost er mindre utsatt for hjerte- og karsykdommer enn andre, og de som spiser mest er mindre utsatt enn de som spiser mindre. Dette er funnet i flere studier, både fra Norge og utlandet. Forskerne knyttet funnene til innholdet av vitamin K i ost.

Ost viktig kilde til vitamin K2

@bt:Vitamin K finnes i flere varianter. vitamin K1, som finnes i grønnsaker, og mange ulike former av vitamin K2. Gjennom kostholdet får vi mest vitamin K1, men i studiene nevnt over kunne ikke redusert hjerte- og karsykdom knyttes til vitamin K1 inntak, bare vitamin K2. Ost (og kulturmelk) er våre viktigste kilder til vitamin K2. Melk inneholder ubetydelig mengder vitamin K, men flere bakterier som brukes i produksjon av ost og syrna meieriprodukter produserer vitamin K2. Forskere har funnet at disse vitamin K2-variantene har lengre oppholdstid i kroppen og blir bedre utnyttet enn vitamin K1 og vitamin K2-varianten MK4 som man finner i kjøtt.

Tabell. Vitamin K2 i noen meieriprodukter

Tine-produkt

Vitamin K µg/100 g

Jarlsberg®

85

Jarlsberg® Lett

85

Norvegia®

44

Norvegia® Lett

31

Tine Cottage Cheese Original

30

Tine Mager Cottage Cheese

30

Kesam® Original

22

Kesam® Mager Naturell

33

Gamalost frå Vik®

83

Tine Nøkkel Lettost

48

Tine kulturmjølk

10

Dovre Ysteri Camembert

0

Vitamin K har mange viktige funksjoner

Vitamin K er viktig for koagulasjon av blod (derav navnet vitamin K), men har også mange andre viktige funksjoner. Vitamin K er nødvendig for aktivering av spesielle vitamin K-avhengige proteiner. I alt 19 ulike vitamin K-avhengige proteiner er kjent. De spiller viktige roller i koagulasjon, beinhelse samt forhindre åreforkalkning og andre kjent folkesykdommer. Mange av de funksjoner disse proteinene har i kroppen er fortsatt ukjent, men det kommer stadig nye forskninsresultater på dette området . Nylig ble det rapportert at personer som blir alvorligst syke av koronavirus har meget dårlig vitamin K-status. Selv med et vitamin K-inntak tilstrekkelig for normal evne til blodkoagulasjon kan man få i seg for lite vitamin K. Undersøkelser har vist at vitamin K-mangel er utbredt.

Betydningen av vitamin K for beinhelse er anerkjent og tillatt som helsepåstand for produktene. Tine har målt vitamin K2 i sine produkter og deklarert innholdet på emballasjen.

Undersøkelse av effekter av Jarlsberg®

Selv om observasjonsstudier har påvist helsegevinster ved å spise ost, er det ikke klinisk påvist at vi kan øke vitamin K status ved å spise ost. I et samarbeid mellom Tine, NMBU, Meddoc og legesentrene på Skjetten, Stallbakken og Sundet i Viken har vi gjennomført undersøkelser av effekter av Jarlsberg® på vitamin K2-status. I disse studiene har friske kvinnelige forsøkspersoner (alder 20-50 år) spist Jarlsberg®. Jarlsberg® ble valgt på grunn av sitt høye innhold av vitamin K2. Deltakerne spiste nøye tilmålte mengder Jarlsberg®, og blodprøver ble tatt ved start og etter tre og fem uker. I seinere forsøk ble deltakerne fulgt i opptil 12 uker.

Figur 1. Endring av vitamin K2 i blod ved daglig inntak av 57 gram Jarlsberg®

Vi målte osteokalsin, og graden av aktivering av osteokalsin, i blodet. Osteokalsin er et vitamin K-avhengig protein som har viktige funksjoner i beinbygningen. Aktiveringsgraden av osteokalsin angir vitamin K status, vi uttrykker det som forholdet mellom karboksylert (aktivert) og underkarboksylert (ikke aktivert) osteokalsin. Personer med osteoporose har lav vitamin K status, lav osteokalsin aktivering.

Figur 2. Endring av osteokalsin-status ved daglig inntak av 57 gram Jarlsberg®

Fant betydelig økning av vitamin K-status

Vi fant at daglig inntak av Jarlsberg® ga en betydelig økning av vitamin K2i blodet hos forsøkspersonene (figur 1). Vitamin K-status viste et maksimum ved et inntak av 57 gram om dagen.

Dette viser at vitamin K-status kan forbedres hos friske personer ved et jevnt daglig inntak av denne typen ost. Dette til tross for at de spiser vanlig kost med normale mengde grønnsaker. At ost kan bedre vitamin K status har ikke blitt vist tidligere.

Effekt også på osteokalsin

Mengden osteokalsin i blodet økte (figur 2) og var også størst ved 57 gram Jarlsberg® om dagen. Dette var en overraskelse. Det er aldri tidligere vist at man kan øke nivået av osteokalsin gjennom kostholdet. Selv ikke store mengder vitamin K2 i pilleform gir økning av osteokalsin.

Siden ingen tidligere har vist osteokalsin-effekter av å spise ost, var det et naturlig spørsmål å stille om effektene vi har sett med Jarlsberg® også gjelder for annen ost. Med støtte fra Norges Forskningsråd har vi fortsatt studiene med Jarlsberg®. Vi sammenlignet Jarlsberg® med Dovre Ysteri Camembert. Dovre Ysteri Camembert ble valgt fordi denne osten er blant ostene som ikke inneholder vitamin K2.

Av en gruppe friske kvinner ble halvparten satt til å spise 57 g Jarlsberg® i 6 uker, mens den andre halvparten fikk Camembert slik at protein og fettinntak fra ost ble det samme i begge gruppene. I Jarlsberggruppen fant vi effekter som forventet fra den første studien. Osteokalsin steg i gjennomsnitt med over 40 prosent, det samme gjorde vitamin K-status. I camembertgruppen, derimot, var det ingen økning. Etter 6 uker gikk deltakerne i camembertgruppen over til å spise Jarlsberg®. I løpet av kort tid var de oppe på samme nivå av osteokalsin og vitamin K-status som jarlsberg-gruppen. Effektene er altså ikke en ren osteeffekt, men spesifikk for Jarlsberg®.

Norsk undersøkelser tyder på at Jarlsberg® kan være forebyggende mot beinskjørhet, men foreløpig har effektene bare blitt studert på friske kvinner som ikke har rapportert svak beinbygning. Foto: Tine Mediebank

Endringer i kalsium

Meieriprodukter er rike på kalsium, og kalsium er viktig for sterk beinbygning. Til tross for det høye kalsiuminnholdet i ost fant vi at kalsium i blodet ble redusert etter 6 uker i Jarlsberggruppen. Reduksjonen var liten, men signifikant. I Camembertgruppen så vi ingen endring i innholdet av kalsium.

Funnene er oppsiktsvekkende. Mestpareparten av kroppens kalsium foreligger i bein, og vår hypotese er at det reduserte kalsiumnivået i blod skyldes at kalsium i blodet blir flyttet over i skjelettet, altså at beinmassen øker hos personer som spiser Jarlsberg®, men ikke Camembert. Dette er i overensstemmelse med økningen i osteokalsin i blodbanen. Økt osteokalsin er en indikasjon på økt aktivitet av cellene (osteoblaster) som bygger beinmasse.

Undersøkelsene ble gjort med en daglig dose på 57 gram Jarlsberg®. Som en fortsettelse av dette har vi undersøkt om de positive effektene på osteokalsin og vitamin K-status kan opprettholdes over lang tid og om dosene eventuelt kan reduseres. 45 gram Jarlsberg® om dagen viste seg å være tilstrekkelig til å opprettholde osteokalsinnivået og den gode vitamin K statusen.

Skjelettet blir fornyet gjennom hele livet. Det foregår nedbryting av beinmasse samtidig som ny beinmasse dannes. Gjennom livet endres balansen mellom disse to prosessene. En person har maksimal beinmasse ved ca. 35 års alder, deretter synker den gradvis. Tap av beinmasse hos kvinner er særlig sterk i overgangsalderen. Blant eldre er beinskjørhet et stort problem, særlig blant kvinner.

Tyder på at Jarlsberg® kan være forebyggende mot beinskjørhet

Dagens medisiner mot beinskjørhet har store mangler, og legemiddelindustrien er på jakt etter nye. Det er ønskelig med preparater som kan øke dannelsen av beinmasse. Vi er ikke kjent med andre næringsmidler som kan stimulere osteokalsin-nivået i blodet. Vitamin K2-preparater gjør det ikke. Det finnes legemidler som øker ostocalcin, men de må brukes forsiktig og ikke for lenge. Våre undersøkelser tyder på at Jarlsberg® kan være forebyggende mot beinskjørhet, men foreløpig har vi bare undersøkt effektene på friske kvinner som ikke har rapportert svak beinbygning. Det gjenstår å undersøke om personer med stor risiko for å utvikle beinskjørhet. Idrettsutøvere innen utholdenhetsidretter som langrenn og sykling utgjør slike risikogrupper. Neste trinn i forskningsprosjektet vårt er derfor i samarbeid med Norges idrettshøgskole å undersøke om daglig inntak av Jarlsberg® kan ha positive effekter også på skiløpere på elitenivå. Disse undersøkelsene starter i vår.