Avl

Forbedret analyse av fruktbarhetsdelesjon

Geno har nå forbedret metoden for analyse av fruktbarhetsdelesjonen. Dette førte til at en del dyr genotypet før 2020 fikk endret bærerstatus i Kukontrollen i slutten av mars.

Arne Gjuvsland

Avlsforsker i Geno

arne.gjuvsland@geno

Eva Husaas

Ansvarlig web og SoMe i Geno

eva.husaas@geno.no

Genotypede dyr får fastsatt status for om de er bærere av fruktbarhetsdelesjonen (Fri eller Bærer). Den gamle analysemetoden for fruktbarhetsdelesjon hadde en del svakheter som førte til at noen dyr fikk feil eller ukjent status. På den nye genotypingschipen (se Buskap 2 – 2020) la vi inn flere målepunkter rundt fruktbarhetsdelesjonen og dyr genotypet fra 2020 har derfor svært sikker bærerstatus, med mindre enn 0.5 prosent feil.

Den nye chipen har nå vært i bruk i et drøyt år og vi har brukt de nye genotypene til å forbedre analysen av fruktbarhetsdelesjonen også for eldre genotyper. Informasjon fra de nye genotypene kan overføres til genotyper fra eldre chiper ved hjelp av imputering, som er en metode for å rette opp feil og fylle inn manglende verdier. Ved hjelp av denne metoden fant vi at blant dyr genotypet før 2020 hadde rundt 3.3 prosent feil status for fruktbarhetsdelesjonen og at dette kan reduseres til under 0.5 prosent feil.

Den forbedrede analysemetoden ble tatt i bruk i avlsverdiberegningene i slutten av mars. En del dyr som ble genotypet før 2020 fikk derfor endret bærerstatus.